Udana premiera w ocenie CDP

Przetestowany zrównoważony rozwój

28.04.2021
Mamy to czarno na białym: Ocena kategorii "B" w ramach Carbon Disclosure Project (CDP) oficjalnie potwierdza, że firma ARBURG zajmuje ponadprzeciętną pozycję w dziedzinie ochrony klimatu, ekologii i emisji CO2 w porównaniu z innymi przedstawicielami branży. Ocena ta, podobnie jak niedawno opublikowany raport o zrównoważonym rozwoju, jest ważnym elementem programu arburgGREENworld.

Udana premiera
„Firma ARBURG po raz pierwszy wzięła udział w Carbon Disclosure Project i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników“, podkreśla Bertram Stern, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w firmie ARBURG. Z jednej strony potwierdza, że firma bardzo dobrze radzi sobie ze swoimi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - tematami, które od dziesięcioleci odgrywają ważną rolę w firmie. Z drugiej strony, wykazuje potencjał do dalszej poprawy w tym zakresie.

Wyznaczanie środków, dalsze rozszerzanie strategii
Klasyfikacja "B" w tak zwanym "obszarze zarządzania" oznacza, że firma ARBURG wdrożyła skoordynowane działania związane z klimatem i nadal rozwija własne strategie w tym zakresie. Dzięki temu firma jest wyżej sklasyfikowana niż europejska średnia dla przedsiębiorstw (poziom C) i średnia dla przemysłu budowy maszyn (poziom D).

Cel: Stawać się coraz lepszym
Bertram Stern, odnosząc się do celów wynikających z klasyfikacji CDP dla firmy ARBURG, powiedział: "W 2021 roku utrzymamy poziom "B" zarządzania i w miarę możliwości będziemy go dalej rozszerzać. Postaramy się jeszcze bardziej ograniczyć nasze emisje, na które możemy mieć bezpośredni wpływ i zintegrować strategię zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do naszych dostawców, w naszym zarządzaniu łańcuchem dostaw."

CDP: Światowe dane dotyczące zmian klimatu, wody i lasów
Carbon Disclosure Project (CDP), międzynarodowa niekomercyjna organizacja założona w Londynie w 2000 roku, zbiera i publikuje globalne dane środowiskowe pochodzące od firm i instytucji dotyczące trzech zagadnień: zmiany klimatyczne, woda i lasy.