Uroczyste zakończenie nauki w 2021 r.

Wszyscy praktykanci i studenci przyjęci

14.04.2021
W dniu 9 i 12 kwietnia w 2021 r. w firmie ARBURG odbyło się uroczyste zakończenie nauki. Podobnie jak przed rokiem uroczystość została podzielona na cztery mniejsze wydarzenia. W tym roku 59 praktykantów i studentów dualnej uczelni wyższej Badenii-Wirtembergii (DHBW) przyjęto do stałej pracy.

Skuteczne kształcenie w firmie ARBURG
„Cieszę się, że dzisiaj mogę oficjalnie zwolnić Państwa z obowiązku kształcenia i powitać w naszym przedsiębiorstwie już jako pełnoprawnych pracowników”, podkreśliła w swojej przemowie Renate Keinath, która jako współwłaściciel zarządzający odpowiada za obszar zarządzania personelem oraz pogratulowała w imieniu zarządu pomyślnego złożenia egzaminu końcowego.
O dużym zaangażowaniu praktykantów i studentów świadczy wiele dobrych świadectw i wyników: 27 z nich Renate Keinath osobiście wręczyła nagrodę za oceny dobre i bardzo dobre. Ponadto wręczono trzy nagrody specjalne.

75 nowych praktykantów i studentów we wrześniu 2021
Również w czasie kryzysu firma ARBURG daje młodym ludziom perspektywę zawodową. Na rozpoczynający się we wrześniu 2021 roku rok edukacyjny zawarto już 73 umowy i aktualnie ARBURG oferuje tylko dwa wolne miejsca na kierunku mechaniki konstrukcyjnej i informatyki specjalistycznej.