Bionicznie zoptymalizowana regulacja ciśnienia

Nowa funkcja zwiększa powtarzalność

13.10.2020
Unikanie przetrysków lub wypełnień i jednocześnie utrzymanie dokładnej regulacji ciśnienia: przełączanie ciśnienia wtrysku na ciśnienie dotłaczania jest ważnym elementem charakterystyki jakościowej procesów wtrysku. W szczególności przy większych liczbach gniazd formy wtryskowej. Funkcja „aXw Control PressurePilot” zapewnia tutaj optymalne napełnienie formy.

Już od 1987 roku funkcja „Przełączanie przez rampę” pozwala tworzyć regulowane przejście z ciśnienia wtrysku na ciśnienie dotłaczania. Rezultatem jest poprawa utrzymania równowagi, czyli równomierne napełnianie formy każdego gniazda formy wtryskowej.

W przypadku nowej funkcji „PressurePilot” dzięki nieliniowej, bionicznie zoptymalizowanej regulacji ciśnienia zwiększono okno procesowe w celu uzyskania wytrzymałego i powtarzalnego procesu wtrysku. Pozwoliło to na dodatkowe zmniejszenie różnic wypełnienia i tym samym różnic w masie elementów w cyklu.
Obie funkcje nie zastępują wyważonego narzędzia. Mogą jednak pomóc w usunięciu problemów związanych z równoważeniem, których rozwiązanie przy zastosowaniu środków technicznych wiązało się ze zbyt dużym nakładem czasu i środków.
today 74 TechTalk „Bionicznie zoptymalizowana regulacja ciśnienia zwiększa powtarzalność” (angielska) (PDF - 3,6 MB)