Pomyślne Dni informacyjne 2020

Szkolenie w centrum uwagi

07.07.2020
Mimo koronawirusa: Około 350 uczniów i rodziców odwiedziło Dni informacyjne 2020 firmy ARBURG w dniach 3 i 4 lipca - oczywiście z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków higieny. Goście byli pod wrażeniem intensywnego wsparcia, dogłębnej informacji i doradztwa w zakresie 15 zawodów wymagających określonego szkolenia, oferowanych przez firmę ARBURG.

Bezpieczne praktyki zawodowe
„Fakt, że rok po roku przyjmujemy praktycznie wszystkich praktykantów i studentów w stałym stosunku zatrudnienia i w tym roku ponownie zapewniamy 69 młodym ludziom udany start w ich karierę zawodową, jest wynikiem starannego planowania strategicznego", podkreśla Renate Keinath, członek zarządu i współwłaścicielka spółki ARBURG, odpowiedzialna za dział zasobów ludzkich i spraw socjalnych.
„Pomimo kryzysu nie zwalniamy tempa w zakresie szkoleń i planujemy jeszcze więcej praktyk zawodowych w 2021 roku. Firma ARBURG zatrudni wówczas łącznie 226 praktykantów", potwierdza kierownik ds. szkoleń, Michael Vieth.

Pełne zaangażowanie zespołu szkoleniowego
Praktykanci i studenci uczelni DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg) z grupy dni informacyjnych zorganizowali to wydarzenie w dużej mierze na własną odpowiedzialność. Ze względu na obowiązkową rejestrację i ograniczoną liczbę uczestników, zawsze zapewniony był wystarczający dystans. Około 150 z łącznej liczby około 200 praktykantów i studentów uczelni DHBW oraz 13 instruktorów było obecnych na obu dniach informacyjnych, aby zaprezentować różne zawody i odpowiedzieć na bardziej szczegółowe pytania dotyczące szkoleń i studiów w DHBW. W towarzystwie 80 „przewodników" goście mieli okazję zwiedzić centrum szkoleniowe o powierzchni 2000 m², zadać pytania i uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o miejsce szkolenia lub studiów.
do kształcenia