Uroczyste zakończenie nauki w ARBURG w 2020 r.

Oferta zatrudnienia dla wszystkich

15.06.2020
W dobie pandemii koronawirusa wszystko wygląda inaczej. Oficjalne zakończenie nauki 56 praktykantów i studentów uczelni Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) odbyło się nie jak dotychczas podczas dużej uroczystości, lecz w ramach czterech mniejszych imprez w dniach 4 i 5 czerwca 2020 r., aby bez problemu można było zachować minimalny odstęp i spełnić wymogi higieny.

Doskonałe osiągnięcia
„Jestem bardzo dumna z tego, że w tym roku mogliśmy wyróżnić nagrodą 27 praktykantów i studentów, czyli prawie połowę, a trzech z nich ukończyło naukę nawet z oceną bardzo dobry”, mówi Renate Keinath, członek zarządu i współwłaścicielka spółki ARBURG, która odpowiada za dział zasobów ludzkich i spraw socjalnych. To kolejny dowód zaangażowania praktykantów, studentów i 15-osobowego zespołu instruktorów.

Uroczystości w dobie koronawirusa
Aby zminimalizować ryzyko w okresie pandemii koronawirusa, uroczystość przesunięto o dwa miesiące i podzielono na cztery mniejsze imprezy. W czwartek odbyła się najpierw impreza dla elektroników i mechatroników, a następnie dla techników handlowców, informatyków, projektantów produktów technicznych oraz mechaników konstrukcji i procesów. W piątek naukę uroczyście zakończyli najpierw mechanicy przemysłowi i technicy precyzyjnej obróbki metali, a na koniec studenci uczelni DHBW z kierunków: elektrotechnika, informatyka, budowa maszyn, mechatronika, inżynieria zarządzania, ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz informatyka ekonomiczna.

Oferta zatrudnienia dla 56 praktykantów i studentów uczelni DHBW
„To, że mogliśmy na stałe zatrudnić wszystkich 56 praktykantów i studentów, jest wynikiem naszej dobrze znanej, doskonałej jakości kształcenia zawodowego i starannego planowania strategicznego”, mówi Renate Keinath. Firma ARBURG już od ponad 70 lat odnosi sukcesy w dziedzinie kształcenia nowych talentów, dzięki czemu stale dysponuje odpowiednimi proporcjami doświadczonych i młodych pracowników, zapewniającymi pomyślną przyszłość przedsiębiorstwa.