Eugen Hehl otrzymuje nagrodę za całokształt działalności

Medal Honorowy VDI Starszego dyrektora generalnego

13.02.2020
11 lutego 2020 r. udziałowiec firmy ARBURG, Eugen Hehl, został uhonorowany przez Związek Niemieckich Inżynierów (VDI) w Baden-Baden Medalem Honorowym im. Richarda Viewega za całokształt działalności. Juliane Hehl, partner zarządzający firmy ARBURG, odebrała w imieniu swojego ojca najwyższe wyróżnienie w dziale technologii tworzyw sztucznych VDI.

Medal Honorowy za całokształt działalności
Dypl. inż. Kurt Gebert, prezes działu technologii tworzyw sztucznych VDI, podsumował powody przyznania Medalu Honorowego im. Richarda Viewega: „Eugen Hehl poczynił ogromne wysiłki w celu dalszego rozwoju technologii formowania wtryskowego, promując jednocześnie nowe technologie poza swoją branżą. Oddelegował wielu swoich pracowników do gremiów działu technologii tworzyw sztucznych VDI i umożliwił włączenie ich specjalistycznej wiedzy do wspólnej pracy technicznej i naukowej VDI.“

Mowa pochwalna: Współpracownik Herbert Kraibühler
Mowę pochwalną wygłosił dr inż. E. h. Herbert Kraibühler, były dyrektor zarządzający ds. technologii firmy ARBURG. „Zdobywca nagrody Eugen Hehl jest przedsiębiorcą pełnej krwi, który w ciągu ostatnich 60 lat wniósł wyjątkowy wkład w światową branżę tworzyw sztucznych, w zakresie budowy maszyn, wdrożenia i zastosowania tworzyw sztucznych, kształcenia i ochrony środowiska", podkreślił Kraibühler. „Był prawdziwym ambasadorem niemieckiego przemysłu budowy maszyn i urządzeń na całym świecie; odegrał decydującą rolę w kształtowaniu naszego przemysłu. Za to zasługuje na nasze podziękowania!“

Juliane Hehl przyjmuje Medal Honorowy
Kurt Gebert wręczył Juliane Hehl Medal Honorowy im. Richarda Viewega. Przekazała pozdrowienia od Eugena Hehla i podziękowała w jego imieniu za ten zaszczyt oraz za wzruszające i empatyczną mowę pochwalną. „Nigdy w życiu nie „polował” na nagrody i wyróżnienia - postępował zawsze zgodnie z mottem „Byś kimś więcej niż tylko pozorem”, mówiła Juliane Hehl. Ale Medal Honorowy im. Richarda Viewega przyjmie on chętnie. Jako nagrodę za jego całokształt działalności, którą mógł zrealizować tylko przy wsparciu wielu ludzi, którzy razem z nim poszli tą udaną drogą.