Nowość: Asystent plastyfikacji

Moduł cylindra dostarcza i zapisuje dane

16.10.2019
Za asystentem plastyfikacji kryje się koncepcja sprawienia, by moduł cylindra jako ważny element wtryskarki pracował w sposób „inteligentny” dzięki integracji układu pamięci. W ten sposób wtryskarka „zna” rodzaj plastyfikacji, która jest stosowana. Umożliwia to aktywne wspomaganie obsługi i planową konserwację.

Asystent plastyfikacji wykorzystuje dane układu pamięci w celu automatycznego obliczania parametrów, takich jak obciążenie plastyfikacji czy czas plastyfikacji. Przygotowywanie tworzywa można ocenić i zoptymalizować w szybki sposób. Ponadto asystent plastyfikacji zapisuje w układzie pamięci także dane dotyczące historii modułu i procesów, jak np. godziny pracy czy wydajność modułu cylindra. Z jednej strony zapewnia to w razie potrzeby informacje do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych (podstawa do „konserwacji zapobiegawczej”), a z drugiej strony usprawnia wyszukiwanie błędów przez serwis.