Arburg podczas rapid + TCT 2019

freeformer 300-3X po raz pierwszy po drugiej stronie oceanu

15.05.2019
Firma ARBURG po raz pierwszy prezentuje swoje duże urządzenie freeformer 300-3X za oceanem: nową maszynę będzie można zobaczyć między 21 a 23 maja 2019 podczas targów rapid + TCT w Detroit (Michigan/USA). W hali C, na stanowisku 1253, urządzenie freeformer produkuje z ABS, TPE i materiału nośnego wytrzymałe palce chwytaków w połączeniu twarde-miękkie.

freeformer 300-3X po raz pierwszy po drugiej stronie oceanu
„Podczas targów rapid + TCT zaprezentujemy olbrzymie postępy, jakie firma ARBURG Plastic Freeforming (APF) poczyniła w zakresie swobodnego formowania tworzyw sztucznych. Główną atrakcją jest urządzenie freeformer 300-3X. Jest to pierwsza maszyna na świecie, która w addytywny sposób może z trzech komponentów wyprodukować wytrzymałe połączenia twarde-miękkie z konstrukcją nośną” — podkreśla Lukas Pawelczyk, kierownik działu dystrybucji freeformer w ARBURG.

Wytrzymałe połączenia twarde-miękkie z trzech komponentów
Urządzenie freeformer 300-3X z trzema jednostkami dozującymi otwiera całkiem nowe możliwości zastosowania. Podczas targów rapid + TCT 2019 przykładowe urządzenie zajmie się produkcją ruchomych palców chwytaków z ABS, TPE i materiału nośnego — podczas jednej czynności i bez dodatkowego montażu.
do nowości produktowych freeformer 300-3X

Szerokie spektrum przemysłowej produkcji addytywnej
Proces APF nadaje się znakomicie do przemysłowej produkcji addytywnej elementów funkcjonalnych. Powyższe obejmuje przemysłowe elementy z tworzywa sztucznego do produkcji dóbr konsumpcyjnych, części zamiennych z oryginalnego materiału i implantów dla techniki medycznej. Dopuszczony przez FDA materiał TPE-S (zwycięzca MD 12130H) o twardości 32 Shore A można przetwarzać wyłącznie na maszynach freeformer. W Detroit maszyna freeformer 200-3X z dwoma jednostkami dozującymi produkuje z tego materiału elementy o strukturze plastra miodu, które można zastosować np. do lekkich konstrukcji lub jako elementy filtrujące.
do procesu APF

Liczne elementy i interaktywne stacje
Odwiedzający targi rapid + TCT 2019 specjaliści będą mieli okazję przekonać się o wydajności maszyn freeformer na podstawie licznych elementów funkcjonalnych. Przykładowo zostaną zaprezentowane zaciski kablowe z PP, przezroczyste tarcze testowe z PMMA i mieszki faliste z elastycznego TPE. Na dwóch interaktywnych stacjach odwiedzający będą mieli możliwość samodzielnego przetestowania funkcjonalności i obciążalności wybranych elementów funkcjonalnych. Przykładowo będzie można przetestować bardzo cienką i elastyczną membranę „Spider” z medycznego TPE-S, połączenia śrubowe z PP i implanty czaszkowe z absorpcyjnego tworzywa PLLA.
do elementów urządzenia freeformer