ARBURG na targach Plastec West 2019

Praktyczne zastosowanie pionowej i elektrycznej wtryskarki ALLROUNDER

18.12.2018
Podczas targów Plastec West 2019 w Anaheim/CA (USA) firma ARBURG zaprezentuje między 5 a 7 lutego w hali B, na stanowisku 4001, dwa ambitne zastosowania technologii wtrysku przy użyciu jednej elektrycznej i jednej pionowej wtryskarki ALLROUNDER.

Wykonania pod klucz „Made in USA”
„Nasz zespół doświadczonych specjalistów z zakresu techniki zastosowań oraz inżynierów projektowych i serwisowych realizuje przy wykorzystaniu ogromnego know-how i na podstawie uzgodnień z klientami także ambitne projekty »pod klucz«. W Anaheim zaprezentujemy specjalne, zajmujące niewielką powierzchnię gniazdo produkcyjne »Made in USA«, które obtryskuje materiałowe inserty, wytwarzając z nich szczelinomierze, oraz wtryskarkę ALLROUNDER w wersji dla pomieszczenia czystego do zastosowań medycznych” – wyjaśnia Friedrich Kanz, członek zarządu w ARBURG Inc.

ALLROUNDER 375 V: Automatyczne obtryskiwanie insertów
Na tagach Plastec West całkowicie automatyczne rozwiązanie „pod klucz”, oparte na pionowej wtryskarce ALLROUNDER 375 V, zaprezentuje produkcję różnych rodzajów szczelinomierzy. Transportem elementów zajmie się manipulator liniowy MULTILIFT SELECT – umieszczony na maszynie w celu zapewnienia kompaktowych rozmiarów. Na dwóch stacjach z formami wtryskowymi, w czasie cyklu trwającym ok. 45 sekund, metalowe inserty będą na dwa różne sposoby obtryskiwane PA 6.6 w 30% wzmocnionym włóknem szklanym. W pierwszym wariancie manipulator doprowadza części metalowe do obróbki plazmowej, a następnie umieszcza je w pierwszej stacji z formą wtryskową, gdzie na poddaną obróbce plazmowej powierzchnię wtryskiwane jest tworzywo sztuczne. W drugim wariancie insert jest umieszczany bez obróbki wstępnej w drugiej stacji, a na część metalową obustronnie wtryskiwane jest tworzywo sztuczne, w skutek czego powstaje połączenie mechaniczne. Na koniec gotowe promieniomierze są wyjmowane i wyprowadzane z gniazda produkcyjnego.

ALLROUNDER 370 A dla technologii medycznej
Elektryczna wtryskarka ALLROUNDER 370 A z wysokowydajnej serii ALLDRIVE zostanie zademonstrowana w wersji wykonania do pomieszczeń czystych. Będzie ona wytwarzać komponenty dla technologii medycznej do minimalnie inwazyjnych zabiegów chirurgicznych (trokarów). Wolne od cząstek powietrze w obszarze roboczym uzyskiwane jest dzięki modułowi czystego powietrza z jonizacją w układzie zamykania. Dzięki zastosowaniu filtra wstępnego i filtra HEPA moduł ten zapewnia wysoką wymianę powietrza i neutralizuje elektrycznie naładowane wypraski. Maszynę można połączyć z pomieszczeniem czystym za pomocą transportera taśmowego.