Spotkanie użytkowników zarządzania systemowego z poziomu komputera nadrzędnego 2017

Eksperci z wizytą w firmie ARBURG

19.12.2017
Niemal 100 niemieckojęzycznych użytkowników ALS – zarządzania systemowego z poziomu komputera nadrzędnego spotkało się 23 listopada 2017 r. w Lossburgu, by wymienić się doświadczeniami.

Pomyślne spotkanie użytkowników zarządzania systemowego z poziomu komputera nadrzędnego
„Podczas tego spotkania, organizowanego przez ekspertów z zakresu projektowania i wsparcia technicznego zespołu ALS tutaj w Lossburgu po raz trzeci, klienci korzystający z komputerów nadrzędnych znajdują się w centrum naszych działań. Wszyscy goście, a wraz z nimi i my, spędzili ten dzień na dogłębnych rozmowach, dyskusjach i intensywnej wymianie doświadczeń, biorąc w nim udział w ożywiony sposób”, mówi z radością o pomyślnym spotkaniu z niemal 100 uczestnikami Axel Kinting, kierownik zespołu systemów zarządzania.

Urozmaicony program
W programie znalazły się prelekcje klientów i partnerów na temat kwestii praktycznych, np. wdrażania ALS we własnym zakładzie lub gromadzenia i analizy danych związanych z energią elektryczną. Fachowcy dyskutowali zażarcie, jak za pomocą systemu komputerów nadrzędnych maksymalnie efektywnie podnieść produktywność w zakładzie przetwórstwa tworzyw. Dodatkowo eksperci firmy ARBURG zaprezentowali nowe funkcje ALS i przeprowadzili warsztaty na temat potencjalnych kwestii związanych z rozwojem.

Wyróżnienie dla firmy ARBURG
Drobną niespodziankę przygotował dla firmy ARBURG jeden z partnerów – CAQ AG Factory Systems, Rheinböllen: Carsten Strebel, członek zarządu i dyrektor operacyjny (COO), wręczył Axelowi Kintingowi i całemu zespołowi ALS nagrodę „Quality Excellence Partner Network”. To wyróżnienie przyznawane jest od 1994 r. firmom, w których szczególną wagę przywiązuje się do zarządzania jakością i do jej zapewnienia.