ALS – rozszerzone możliwości tworzenia sieci

Szczegółowe dokumentowanie produkcji

13.03.2017
Istotnym warunkiem wymaganym przez koncepcję Przemysł 4.0 jest rozległa sieć informatyczna. System komputera nadrzędnego ARBURG (ALS) – dzięki swojej modułowej budowie – umożliwia zbieranie szczegółowych danych za pomocą innych systemów zarządzania stosowanych w produkcji. Nasze nowe moduły dodatkowe pozwalają na przyporządkowanie odbiorników energii i zmian szarży produkcyjnej odnoszących się do określonego zlecenia.

Nowe moduły dodatkowe

  • „Energy Visualization” (wizualizacja energii) – wizualizuje dane energetyczne poszczególnych maszyn i tworzy sprawozdania z danych energetycznych odnoszących się do określonego zlecenia i artykułu.
  • „Material Staging Interface” (interfejs dostarczania materiałów) – komunikuje się z systemami dostarczającymi materiały. Umożliwia przyporządkowanie do określonego zlecenia informacji o szarży produkcyjnej i w ten sposób pozwala na śledzenie wstecz poszczególnych etapów od produktu do granulatu.

Wszystkie nowe moduły dodatkowe można – tak jak dotychczas – dowolnie zestawiać i zamontować w każdym czasie.
Do systemu komputera nadrzędnego ARBURG (ALS)