Czasopismo ARBURG

„today” – aktualne i szczegółowe informacje

Nasze międzynarodowe czasopismo dla klientów „today” jest wydawane trzy razy w roku w językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i chińskim. Klienci na całym świecie uzyskują dostęp do najnowszych informacji dotyczących wtryskarek.

Łączny nakład wynosi ponad 33 tys. egzemplarzy we wszystkich wersjach językowych. Czasopismo „today” w poglądowy sposób wyjaśnia skomplikowane problemy techniczne, zamieszczając teksty opracowane na poziomie dziennikarskim i bardzo wartościowe zdjęcia. Dzięki zestawieniu interesujących informacji dotyczących przedsiębiorstwa i rozwiązań technicznych, reportaży na temat projektów i klientów oraz tematyki serwisowej czytelnicy szybko otrzymują szczegółowe informacje o najnowszych osiągnięciach firmy ARBURG oraz branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Tu mogą Państwo zamówić bezpłatny egzemplarz czasopisma „today” lub pobrać wszystkie wydania czasopisma w naszym  Centrum Mediów.