Raport firmy ARBURG dotyczący zrównoważonego rozwoju w 2022 roku

W raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju 2022 firma ARBURG ponownie informuje na całym świecie o tym, jak bardzo zrównoważone w perspektywie długoterminowej są działania przedsiębiorstwa we wszystkich istotnych obszarach. W interaktywnym formacie PDF dostępne są online łatwe do zrozumienia i dobrze ustrukturyzowane liczne interesujące ogólne informacje, liczby, dane i fakty.

Część programu arburgGREENworld

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest częścią programu „arburgGREENworld", w ramach którego firma ARBURG określiła zrównoważony rozwój poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszoną emisję CO2 i gospodarkę obiegu zamkniętego jako ważne cele. Działania te trwają już od ponad dziesięciu lat. Już w 2012 roku firma ARBURG była jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które otrzymały potrójny certyfikat dotyczący jakości, środowiska i energii. Ochrona środowiska, ochrona zasobów i efektywność są od dziesięcioleci integralną częścią filozofii przedsiębiorstwa. Efektywny energetycznie rodzaj konstrukcji jest równie częścią portfolio jak zrównoważone procesy produkcyjne. Przyczynia się do tego również centralna produkcja w zakładzie o dużym udziale produkcji własnej i krótkich drogach dostaw, efektywna produkcyjnie technologia maszyn oraz cyfrowe produkty i serwisy programu „arburgXworld".

Imponujące liczby

Imponujące liczby potwierdzają, jak firma ARBURG wdraża zasady zrównoważonego rozwoju w całym przedsiębiorstwie:

  • 87 procent wszystkich odpadów w 2021 roku zostało ponownie wykorzystanych z pełnym uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego.
  • Dzięki wodzie deszczowej zebranej w kilku cysternach można było w 2021 roku zwiększyć jej udział w całkowitym zużyciu wody z 16 do prawie 23 procent.
  • Firma ARBURG wyprodukowała w 2021 roku na własny użytek 1,7 mln kWh energii elektrycznej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych. Odpowiada to zapotrzebowaniu na energię elektryczną około 470 czteroosobowych gospodarstw domowych.
  • Biorąc ponownie udział w ocenie Carbon Disclosure Project (CDP) 2022, firma Arburg, podobnie jak w 2021 roku, była w stanie osiągnąć ponadprzeciętny wynik z oceną "B".
  • W latach 2010 i 2021 te i wiele innych środków i działań pozwoliły zaoszczędzić łącznie ponad 100 milionów kilogramów wyemitowanego CO2.

Dla prasy: Proszę pobrać teksty i ilustracje