arburgGREENworld

Gospodarka cyrkulacyjna i efektywne gospodarowanie zasobami

Program „arburgGREENworld” obejmuje prawie wszystkie nasze działania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i ochrony zasobów. Bazuje on na czterech filarach: „Green Machine” – efektywna technologia maszyn, „Green Production” – innowacyjne procesy i zasobooszczędna produkcja, „Green Services” – usługi i transfer know-how oraz „Green Environment” – wewnętrzne procesy ARBURG.

Podczas Dni Technologii 2020 pokażemy na kilku maszynach, jak można zwiększyć efektywność produkcji, zapewnić długotrwałą redukcję emisji CO2 i ekonomicznie wykorzystać recyklaty i bioplastiki. Ponadto pokażemy rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, a specjaliści od efektywnej produkcji zapewnią indywidualne doradztwo na stanowiskach w zakresie produktów, usług i działalności arburgGREENworld.
arburgGREENworld

Główne atrakcje

  • Praktyczne rozwiązania w zakresie ochrony zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego
  • Obiegi surowców wtórnych z cyfryzacją
  • Holy-Grail-Label: cyfrowy znak wodny z rozszerzoną rzeczywistością (Augmented Reality)
  • Znacznik materiału: produkty z wszczepionym kodem
  • Przetwarzanie recyklatów, materiałów pochodzenia biologicznego i bioplastików

Pliki do pobrania