arburgXworld

ARBURG podnosi poziom cyfryzacji

Na targach K 2019 firma ARBURG zaprezentuje się jako pionier w branży w dziedzinie cyfryzacji (Przemysł 4.0), wydajności produkcji i zrównoważonego rozwoju. arburgXworld obejmuje wszystkie produkty i usługi cyfrowe i jest jednocześnie nazwą portalu klienta.

Portal klienta arburgXworld jest dostępny w 18 językach i z wieloma nowymi funkcjami. Oprócz czterech bezpłatnych, centralnych aplikacji: MachineCenter, ServiceCenter, Shop i Calendar, firma ARBURG prezentuje wiele nowych funkcjonalności i płatnych aplikacji, które oferują użytkownikom znaczną wartość dodaną. Ponadto odwiedzający stoisko „13A13” podczas targów dowiedzą się na łącznie jedenastu interaktywnych stacjach związanych z tematem „Droga do cyfryzacji”, w jaki sposób mogą rozpocząć lub kontynuować podróż w kierunku cyfrowej transformacji.

Cechy szczególne

  • Road to Digitalisation: Interaktywne doświadczenia z produktami i usługami firmy ARBURG w wersji cyfrowej
  • arburgXworld: Nowe aplikacje i funkcje portalu dla klientów zwiększają efektywność produkcji
  • Smart: Dzięki asystentowi napełniania i asystentowi plastyfikacji, maszyna rozpoznaje wypraskę i jej zespół plastyfikujący
  • Basis Connectivity: Wtryskarka ALLROUNDER podłączona standardowo do sieci przez bramkę IIoT

Pliki do pobrania

Portal klienta „arburgXworld”: Nowe funkcje i aplikacje

Self Service
Ta interaktywna aplikacja umożliwia samodzielne analizowanie zakłóceń i przestojów maszyn. W fazie płatnego poziomu rozbudowy stanowi ona samopomoc z prowadzoną analizą problemu.

Configuration
Dzięki temu narzędziu można indywidualnie rozbudowywać np. nową wtryskarkę ALLROUNDER 270 S compact o zdefiniowane opcje i w określonych warunkach złożyć zamówienie online – w prosty i bezpieczny sposób wykorzystujący odpowiednie menu.
do wersji Compact: 270 S compact (angielska) (PDF – 0.3 MB)

VirtualControl
Dzięki tej aplikacji może być symulowany układ sterowania maszyny, w celu tworzenia zbiorów danych, optymalizacji procesów lub szkolenia pracowników.

ProcessDashboard & MachineDashboard
Te dwa pulpity są przeznaczone do dokumentowania procesów produkcyjnych lub wyświetlania informacji o stanie i kluczowych danych liczbowych poszczególnych maszyn.

MachineFinder
Aplikacja do projektowania maszyn jest używana na przykład do wyszukiwania najlepszych wtryskarek ALLROUNDER dla danego zastosowania, na podstawie danych procesowych i materiałowych.

DataDecoder
Za pomocą dekodera danych można w czytelny sposób wyświetlić ważne parametry zbioru danych maszyny i zapisać je w postaci pliku csv lub xlsx.

Asystenci

Filling assistant
Dzięki asystentowi napełniania, wtryskarka ALLROUNDER „zna” produkt. Model symulacyjny utworzony w trybie offline i geometria elementu są wczytywane bezpośrednio do układu sterującego. Za pomocą układu GESTICA można interaktywnie porównywać wyniki symulacji z zachowaniem się tworzywa podczas napełniania w ostatnim cyklu.
Compact: Asystent napełniania (angielska) (PDF – 0.3 MB)

Asystent plastyfikacji
Dzięki asystentowi plastyfikacji wtryskarka ALLROUNDER „zna” swój zespół plastyfikujący. „Inteligentny” moduł cylindra zawiera również układ pamięci. Asystent wykorzystuje te dane do automatycznego obliczania parametrów, takich jak czas plastyfikacji. Zapisuje on na chipie dane dotyczące modułu i historii procesów, np. godziny pracy lub przepustowość. Stwarza to warunki do „konserwacji zapobiegawczej”.

Pakiety operatora ARBURG
Dla układu sterującego SELOGICA i GESTICA dostępnych jest sześć pakietów operatora. Zapewniają one aktywne wsparcie dla operatora i ułatwiają tym samym pracę z maszyną, odpowiednio do określonych wymogów produkcji.
do pakietów wspomagających ARBURG

 

Sieć

Basic Connectivity
W przyszłości wszystkie wtryskarki ALLROUNDER będą wyposażone w podstawową łączność, tzn. będą wyposażone w bramkę IIoT. Dzięki temu wtryskarki mogą być łatwo standaryzowane i bezpiecznie łączone w sieć z zaawansowanym oprogramowaniem i platformami, np. do zbierania danych procesowych, zdalnego serwisu, przeglądu produkcji lub szczegółowego planowania.