Wykłady ekspertów

Informacje o technologii wtrysku z pierwszej ręki

W trakcie wykładów naszych ekspertów wybitni specjaliści, reprezentujący różne branże, przedstawią aktualne tendencje w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przygotowaliśmy dla Państwa interesujące wykłady dotyczące m.in. koncepcji Przemysł 4.0, konstrukcji lekkich, realizacji „pod klucz” i technologii swobodnego formowania tworzyw sztucznych ARBURG.

Wtrysk elementów lekkich

Atrakcje techniczne i innowacyjne zastosowania
Tendencja do stosowania konstrukcji lekkich staje się coraz ważniejsza dla licznych branż. W centrum zainteresowania jest nie tylko zmniejszanie masy wyprasek, lecz także jakość i ekonomiczna produkcja. Istnieje wiele specjalnych technologii służących do tego celu, np. ProFoam, bezpośrednie łączenie włókien (FDC) i obtrysk tzw. blach organicznych. Podczas tego wykładu – oprócz aktualnych technologii – zostaną przedstawione także przykłady interesujących zastosowań.

Dipl.-Ing. (BA) Manuel Wöhrle (dział sprzedaży ARBURG)
pracuje w firmie ARBURG od 2003 r. W dziale realizacji „pod klucz” odpowiadał początkowo za koncepcję i koordynację skomplikowanych projektów z zakresu automatyzacji. Od 2015 r. jest on głównym przedstawicielem firmy w sprawach sprzedaży związanej z konstrukcjami lekkimi.

Godziny wykładów:

10.30 - 11.00j. niemieckicodziennie
12.00 - 12.30j. niemieckicodziennie
13.00 - 13.30 j. angielskiśr. - pt.
14.00 - 14.30j. angielskiśr. - pt.

Rozwiązania realizowane „pod klucz”

Zarządzanie projektem od pomysłu do produkcji
Indywidualna automatyzacja procesu wtrysku ma wiele zalet. Warunkiem jej pomyślnej realizacji jest gruntowna wiedza techniczna dotycząca wtryskarki. Wykład ten prezentuje ważne komponenty oraz procesy przeprowadzane w linii produkcyjnej realizowanej „pod klucz” i eksponuje zalety dla klienta za pomocą przykładów innowacyjnych zastosowań.

Dipl.-Wirt.-Ing. (BA) Andreas Armbruster (dział realizacji „pod klucz” firmy ARBURG)
pracuje w firmie ARBURG od 1998 r. W dziale realizacji „pod klucz” odpowiada za koncepcję i realizację kompleksowych projektów automatyzacji dotyczących wtryskarek.

Godziny wykładów:

10.00 - 10.30j. niemieckicodziennie
11.30 - 12.00j. angielskiśr. - pt.
13.00 - 13.30j. niemieckicodziennie
14.30 - 15.00j. angielskiśr. - pt.

Technologia swobodnego formowania ARBURG

Pomyślne wykorzystanie możliwości maszyny freeformer
W technologii swobodnego formowania tworzyw sztucznych ARBURG – inaczej niż w dotychczasowych technologiach produkcji addytywnej – stapia się kwalifikowane standardowe granulaty stosowane w produkcji wtryskowej. Dzięki temu elementy wyprodukowane w maszynie freeformer osiągają podobną gęstość i wytrzymałość mechaniczną jak elementy produkowane w technologii wtrysku. Wykład przedstawia aktualny stan techniki i przykłady produkcji krótkich serii oraz indywidualizacji.

Dipl.-Ing. (FH) Martin Neff (technologia APF)
pracuje w firmie ARBURG od 1996 r. W dziale swobodnego formowania tworzyw sztucznych reprezentuje on firmę ARBURG we wszystkich sprawach dotyczących technologii – od specyfikacji maszyny freeformer do produkcji próbek elementów.

Godziny wykładów:

11.00 - 11.30j. niemieckicodziennie
12.30 - 13.00j. niemieckicodziennie
13.30 - 14.00j. angielskiśr. - pt.
15.00 - 15.30j. angielskiśr. - pt.

Czujniki w koncepcji Przemysł 4.0

Efektywna produkcja dzięki komunikacji bezprzewodowej
Współczesna technologia czujników – połączona z nowoczesną infrastrukturą informatyczną – umożliwia rozległą kontrolę całej produkcji na podstawie danych. Czujniki są połączone bezprzewodowo i automatycznie, np. za pomocą technologii RFID, z układem sterowania linią produkcyjną. Uzyskane dane o procesie produkcji stanowią wartość dodaną dla systemów diagnostyki i zapewnienia jakości.

Manfred Münzl (Balluff GmbH)
od 1984 r. pracuje na różnych stanowiskach w firmie Balluff. Od 20 jako menadżer przemysłowy odpowiada on za przemysł maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych; dba o odbiorców końcowych na całym świecie i producentów maszyn z branży.

Dipl.-Ing. (BA) Rainer Traub (Balluff GmbH)
od 2007 r. pracuje w firmie Balluff; utworzył tam dział Industrial Networking. Później był kierownikiem działu sprzedaży. Od sierpnia 2016 r. Rainer Traub kieruje sprawami zarządzania produktem w dziale RFID firmy Balluff.

Godziny wykładów:

11.30 - 12.00j. niemieckicodziennie
12.30 - 13.00j. niemieckicodziennie
14.00 - 14.30j. angielskiśr. - pt.
15.00 - 15.30j. angielskiśr. - pt.

Kluczowy partner

Przyszłościowe rozwiązania dzięki współpracy z firmą ARBURG
Przy stale rosnącym tempie innowacji i złożoności produkcji zasadniczymi, niezmiennymi czynnikami są uniwersalność i największa możliwa do osiągnięcia niezawodność procesu. Dotyczy to automatycznej produkcji skomplikowanych technicznie wyrobów a także dostosowania się przedsiębiorstwa do nowych wyzwań, takich jak na przykład koncepcja Przemysł 4.0. Tylko podczas ukierunkowanej współpracy z odpowiednimi partnerami powstają nowe możliwości tworzenia wartości dodanej.

Dipl.-Chem.-Ing. Klaus Hilmer (Festo Polymer GmbH)
studiował na Wyższej Szkole Zawodowej w Aachen na specjalnościach Technika procesowa i Chemia polimerów. W 2011 r. rozbudował dział technologii polimerów w firmie Festo, a od 2013 r. jest członkiem zarządu firmy Festo Polymer GmbH.

Dipl.-Ing. Torsten Ratzmann (Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG)
studiował technologię materiałową na Wyższej Szkole Zawodowej w Osnabrück; zajmował stanowiska dyrektora ds. produkcji i prezesa zarządu w różnych przedsiębiorstwach. Od 2016 r. Torsten Ratzmann jest prezesem zarządu w grupie firm Pöppelmann.

Dr. Michael Baumeister (HARTING Electric GmbH & Co. KG)
od 2011 r. pracuje w grupie technologicznej HARTING. Studiował budowę maszyn na uniwersytecie w Karlsruhe na specjalności logistyka, planowanie produkcji i projektowanie zakładu. Obecnie kieruje trzema niemieckimi zakładami należącymi do grupy technologicznej HARTING.

Dr.-Ing. Sebastian Wiebel (Continental Automotive GmbH)
od 2012 r. pracuje dla firmy Continental Automotive. Od 2015 r. jest dyrektorem produkcji wtryskowej elementów optycznych w dziale wyświetlaczy przeziernych (HUD) dla branży samochodowej.

Godziny wykładów:

11.00 - 11.30j. niemieckicodziennie
12.00 - 12.30j. angielskiśr. - pt.
13.30 - 14.00j. niemieckicodziennie
14.30 - 15.00j. angielskiśr. - pt.