Metryczka

ARBURG Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 233
02-495 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 255 92 00
Fax +48 22 255 92 20
poland@arburg.com
www.arburg.com

NIP 534-000-01-48
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000146863
Wysokość kapitału zakładowego: 199.500 zł