Wskazówki dotyczące pracę

Prawidłowa aplikacja – klucz do sukcesu

Aplikacja stanowi wizytówkę Twoich kompetencji i decyduje o pierwszym wrażeniu, rozstrzygającym o przydatności dla naszej firmy. Dlatego powinna być maksymalnie przekonująca. Opisz, co potrafisz i czego oczekujesz. Przekonaj nas, że jesteś dla nas właściwą osobą.

Przedstaw swoje zalety i napisz, czego oczekujesz od nowego stanowiska pracy i co nam oferujesz. W zestawie dokumentów powinny znaleźć się: aktualne zdjęcie, świadectwa i zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje. Kompletne dokumenty dotyczące aplikacji prześlij pocztą lub e-mailem do działu kadr (pan Leslie Oliver Clauer), podając przewidywany termin rozpoczęcia pracy i swoje oczekiwania dotyczące wynagrodzenia.

Dokumenty aplikacyjne

 • Pismo
 • Życiorys w postaci tabeli
 • Zdjęcie
 • Świadectwa pracy
 • Świadectwa kwalifikacji zawodowych
 • Dodatkowe zaświadczenia, np. dotyczące ocen i praktyk

Twój profil

 • Jakie masz kwalifikacje?
 • W jakich dziedzinach masz doświadczenie?
 • Jakie masz zalety, talenty lub szczególne uzdolnienia?
 • Jaki zawód byłby dla Ciebie odpowiedni?
 • Dlaczego nadajesz się do pracy w firmie ARBURG?