Studia dualne

Studia blisko przemysłu

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój studiów dualnych. I Ty możesz zdecydować się na naukę w dualnej szkole wyższej, w której wiedza teoretyczna została połączona z praktyką w firmie ARBURG. Później możesz podjąć pracę u nas np. w działach controllingu, rozwoju sprzętu informatycznego lub techniki zastosowań.

Proponujemy Ci możliwość podjęcia studiów dualnych na kierunkach: budowa maszyn, technika informatyczna, przemysł, zarządzanie biznesem międzynarodowym, informatyka ekonomiczna i inżynieria biznesowa. Studia połączone z praktyką kończą się uzyskaniem stopnia licencjata lub po dodatkowych studiach – stopnia magistra. Podczas studiów dualnych student otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Niezwykle ułatwia to studiowanie. Tworzymy w przedsiębiorstwie idealne warunki dla własnych pracowników akademickich oraz najlepsze możliwości rozwoju zawodowego.

Cechy szczególne

  • Blisko praktyki – studia stanowiące połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką przemysłową
  • Uznany przez państwo tytuł ukończenia szkolenia i wyższego (licencjat)
  • Finansowanie przez firmę ARBURG wynagrodzenia w czasie studiów
  • Optymalne warunki do stałego zatrudnienia

Aplikacje o pracę

ARBURG GmbH + Co KG
Personalabteilung
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Niemcy
ausbildung@arburg.com
do strony głównej dla uczniów (niemiecki)