Cyfryzacja

Inteligentna produkcja i cyfryzacja to przyszłość. W naszym arburgXworld połączyliśmy cyfrowe produkty i usługi firmy ARBURG. Skorzystaj z portalu dla klientów o tej samej nazwie, aby w sposób jeszcze bardziej elastyczny i konkurencyjny produkować elementy z tworzyw sztucznych. Zadbaj o efektywność – w całym łańcuchu wartości!

Identyfikowalne

100-procentowa identyfikowalność danych procesowych i jakościowych? Dla urządzeń „pod klucz” firmy ARBURG wyposażonych w system SCADA ATCM to żaden problem.

„Na żądanie”

Zwiększaj wartość dodaną swoich produktów. Stwórz nowe modele biznesowe, np. poprzez bezpośrednie włączenie życzeń klientów do schematu cyklu pracy!

W sieci

Zmień swoje elementy w nośniki informacji. Oznaczone np. indywidualnymi kodami DM, same znajdą drogę w połączonym w sieć łańcuchu procesów.

Elastycznie

Wiele wariantów, a mimo to ekonomiczna produkcja elementów z tworzywa sztucznego? To jest możliwe! Dzięki elastycznemu rozwiązaniu „pod klucz”, przemyślanej konstrukcji formy wtryskowej i bezpośredniemu sterowaniu procesami.

arburgXworld: Programm für Digitalisierung

„Inteligentny”: arburgXworld

Przykłady cyfryzacji

Inteligentna maszyna

Operatorzy muszą mieć możliwość intuicyjnego ustawiania i łatwego sterowania schematami cyklu pracy, niezależnie od ich złożoności. „Inteligentna” maszyna jest kompleksowo połączona w sieć, monitoruje swoje procesy, reguluje je adaptacyjnie i aktywnie wspiera użytkownika w każdej sytuacji.

Do asystentów GESTICA

Inteligentna produkcja

Dzięki bezpośredniej wymianie informacji można dynamicznie sterować i optymalizować sekwencje – a tym samym jeszcze efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby: na przykład podczas planowania zleceń, zapewnieniu jakości, zarządzaniu formami wtryskowymi czy konserwacji.

Do zarządzania systemowego z poziomu komputera nadrzędnego (ALS)

Inteligentne usługi

Dzięki portalowi arburgXworld kompleksowo przyspieszamy rozwój cyfryzacji usług i procesów biznesowych. Otrzymujesz dostęp do nowych usług cyfrowych. W bezpośrednim i bezpiecznym dla danych kontakcie z Tobą jeszcze bardziej zwiększamy efektywność sekwencji.

Do systemu zdalnej kontroli danych ARS

Materiał informacyjny

arburgXworld

Chcesz dowiedzieć się więcej? Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Do broszury

Do centrum mediów

To może Cię również zainteresować

Jeśli szukasz rozwiązań w zakresie cyfrowej produkcji elementów z tworzywa sztucznego, to my je mamy. Dzięki nim możesz natychmiast rozpocząć swoją cyfrową ofensywę.

Łączenie wyprasek, kolorów i materiałów, nowa koncepcja produkcji addytywnej, realizacja wizji i produkcja seryjna – to Twój cel. My zapewniamy możliwości.

Chcesz zwiększyć wartość dodaną, zoptymalizować proces wtrysku, dalej automatyzować i integrować w innowacyjny sposób? W takim razie z przyjemnością zostaniemy Twoim partnerem jako generalny wykonawca.