Rozwiązania „pod klucz” z wartością dodaną

Od technologicznego do systemowego partnera firmy ARBURG

Kompleksowe zarządzanie projektami
Nowe pomysły produkcyjne są często związane z kompleksowymi wymaganiami stawianymi działowi produkcji. Tutaj dowiedzą się Państwo, jak firma ARBURG działa od etapu planowania do etapu uruchamiania kompletnych urządzeń „pod klucz”.

„Bierzemy na siebie całe zarządzanie projektem, angażując naszą wiedzę z różnych dziedzin i dostarczając kompleksowe rozwiązania „pod klucz”, zawsze precyzyjnie dostosowane do indywidualnych wymagań, podkreśla członek zarządu ds. sprzedaży Gerhard Böhm. Oprócz ekspertów firmy ARBURG również renomowane firmy, m.in. Vorwerk i ZF TRW opowiadają na temat swoich doświadczeń związanych z wdrażaniem zaawansowanych projektów automatyzacyjnych.