Gospodarka cyrkulacyjna podczas K 2019

Rozmowy ekspertów z Plas.TV

Na stanowisku ARBURG w hali A13 odbyła się rozmowa ekspertów z Guido Marschallem (PlasTV), dr Thomasem Waltherem (kierownik ds. techniki zastosowań ARBURG) i Bertramem Sternem (Packaging and Circular Economy Manager ARBURG). Rozmowa dotyczyła obu zastosowań firmy ARBURG dedykowanych gospodarce cyrkulacyjnej.

We współpracy z austriackim partnerem EREMA firma ARBURG zaprezentowała na przykładzie eksponatów wtrysku, w jaki sposób można ponownie użyć recyklatów i w jaki sposób z materiału PCR (pokonsumenckie recyklaty) mogą powstać trwałe produkty. Zastosowania potwierdziły: jeżeli zbieranie tworzyw sztucznych jest sensowne i bezpieczne, można je ponownie wprowadzić do łańcucha wartości.