ARBURG Plastic Freeforming (APF) ARBURG 2017

Wykład eksperta podczas Dni Technologii

Martin Neff, kierownik działu swobodnego formowania tworzyw sztucznych w firmie ARBURG, w swoim wykładzie wygłoszonym z okazji Dni Technologii 2017 objaśnia możliwości maszyny freeformer i technologii ARBURG Plastic Freeforming (APF) oraz sposoby ich wykorzystania.

Po krótkim wprowadzeniu do technologii otwartego systemu druku 3D i teorii swobodnego formowania tworzyw sztucznych ARBURG Martin Neff prezentuje przykłady elementów wykonanych na maszynie freeformer i przedstawia wyniki analiz. Ponadto porusza on takie aspekty, jak stabilność procesu, produkcja krótkich serii i indywidualizacja wyrobów produkowanych w długich seriach.