Wtryskarki pionowe

Pierwsze miejsce w dziedzinie ergonomii

Wkładki można ergonomicznie obtryskiwać za pomocą naszych pionowych wtryskarek ALLROUNDER. Film pokazuje bogatą ofertę od zautomatyzowanych wtryskarek aż do specjalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, a spośród nich obtrysk przewodów o zróżnicowanej długości, a także rozwiązanie do automatycznego układu Start-Stop.

Rozszerzacz

Zautomatyzowana produkcja wyprasek do celów medycznych
Oferowane „pod klucz” rozwiązanie techniczne do zautomatyzowanego obtrysku elementów medycznych spełnia wymagania stawiane pomieszczeniom czystym klasy 8 (ISO 14644). Zastosowanie linii produkcyjnej umożliwiło wyraźne zwiększenie liczby wyprasek przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby braków.

Głównym urządzeniem linii produkcyjnej jest pionowa wtryskarka ALLROUNDER 275 V. Manipulator o sześciu osiach ruchu wykonuje czynności, które wcześniej wykonywano ręcznie. Pod kontrolą kamery wkłada po cztery rurki rozszerzaczy w każdą wkładkę formy, pozycjonuje ją w 4-gniazdowej formie wtryskowej, wyjmuje wypraski obtryśnięte polietylenem, oddziela wlewki i odkłada gotowe rurki na transporter wyprasek. Cały cykl pracy trwa 15 s.

Pobieranie

Czasopismo dla klientów today 52, s. 14-15 “More parts - less rejects” (angielska) (PDF - 3,2 MB)

Synchroniczne trio

Rozwiązanie techniczne do automatycznego układu Start-Stop w samochodzie osobowym
Podczas automatycznej produkcji części samochodowych trzy manipulatory o sześciu osiach ruchu wykonują wszystkie manipulacje. Funkcja „obracanie sterowane zdarzeniami” zastępuje ustawianie elementu przez urządzenie obrotowe. Manipulatory poruszają się w przestrzeni roboczej synchronicznie z maszyną.

Główną maszyną w linii produkcyjnej jest pionowa wtryskarka ALLROUNDER 375 V z 4-gniazdową formą wtryskową; trzy manipulatory są zintegrowane z układem sterowania SELOGICA wtryskarki. Element (wspornik wtyku do automatycznego układu Start-Stop w samochodzie osobowym) składa się z wkładki metalowej i dwóch styków, które są obtryskiwane tworzywem PBT wzmocnionym włóknem szklanym. Wkładki podstawia manipulator Scara za pomocą podajnika tackowego i komórki zasilającej. Manipulatory ustawiają i wkładają wkładki do formy wtryskowej, wyjmują gotowe elementy, a następnie doprowadzają je do stanowiska kontroli przeprowadzanej za pomocą kamery. W ten sposób podczas zmiany roboczej wytwarza się około 3000 kompletnych elementów.

Pobieranie

Czasopismo dla klientów today 53, a. 19-21 “A perfect trio” (angielska) (PDF - 3,6 MB)

Obtrysk wiązek przewodów

Uniwersalność przy najmniejszej powierzchni
Do zautomatyzowanego obtrysku wkładek zastosowano kompaktową linię produkcyjną z pionową wtryskarką ALLROUNDER 375 V. Manipulator o sześciu osiach ruchu służy do przemieszczania giętkich wiązek przewodów. Dzięki temu wyeliminowano konieczność ich ręcznego przygotowywania i wkładania.

Na linii produkcyjnej wiązki przewodów o różnej długości są automatycznie wkładane w różnych pozycjach do kilku gniazd 4-gniazdowej formy wtryskowej i obtryskiwane. System charakteryzuje się dużą elastycznością, krótkim czasem cyklu i dużą dyspozycyjnością. Szczególnymi cechami tego procesu są elastyczne przemieszczanie giętkich elementów oraz zastosowanie manipulatora o sześciu osiach ruchu z panelem sterowania SELOGICA i bezpośrednim podłączeniem do układu sterowania wtryskarką.
do wypraski

Reel-to-reel

Technologia reel-to-reel
W technologii reel-to-reel można obtryskiwać tworzywem sztucznym ramki wyprowadzeniowe. Na czas produkcji zaczepów pionowa wtryskarka jest wyposażona w zespoloną formę wtryskową, która oddziela gotowe elementy od taśmy nośnej. Proces charakteryzuje się krótkim czasem cyklu, wynoszącym 30 s, i stale wysoką jakością wyprasek. 

Dzięki zintegrowaniu kilku operacji obróbki z automatyczną linią produkcyjną, wyposażoną w pionową wtryskarkę ALLROUNDER 275 V, jest ona bardzo ekonomiczna. Elementy tłoczone są odwijane z rolki za pomocą poziomej odwijarki. Przetłoczona taśma z zaczepami jest doprowadzana do wtryskarki i obtryskiwana tworzywem sztucznym. W następnej operacji następuje oddzielenie gotowego zaczepu; równocześnie obtryskiwany jest kolejny zaczep. Gotowe części spadają na zsuwnię, a z niej – na transporter wyprasek.