Wtryskarka z formą kostkową

Efektywna produkcja wielkoseryjna

Nasze wtryskarki ALLROUNDER CUBE są doskonale dostosowane do form wtryskowych. Ich serwoelektryczny kolanowy układ zamykania umożliwia realizację krótkich cykli przy zmniejszonym zużyciu energii, stanowiąc idealną podstawę efektywnej produkcji wielkoseryjnej przy zmniejszonych kosztach jednostkowych.

Zaślepki

Nowa wtryskarka ALLROUNDER CUBE 1800
Nowa wtryskarka ALLROUNDER CUBE 1800 z dwoma jednostkami wtryskowymi o wielkości 400 i 170 produkuje w zakresie zastosowań „Personal Care“ cztery dwukolorowe zaślepki w cyklu trwającym 8,7 sekundy. Maszyna jest wyposażona w 4-gniazdową wtryskową formę pilotażową "Compact Cube" firmy Foboha i przetwarza PP z recyklingu chemicznego firmy Borealis.

Na pierwszym stanowisku formy wtryskowej typu kostka wstrzykiwane są cztery ramki (0,85 g). Po obróceniu o 90 stopni wypraski wstępne stygną po pasywnej stronie kostki (stanowisko drugie). Po ponownym obróceniu, na trzecim stanowisku wtryskiwany jest drugi składnik (2,10 g). Wreszcie, na stanowisku czwartym - również bez wpływu na czas cyklu - sześcioosiowy robot, całkowicie zintegrowany z układem sterowania maszyny, usuwa gotowe wypraski.

Rolki podkoszowe

Technologia wtrysku do formy typu kostka to skrócenie czasu cyklu o 40%
Nowy system Reverse Cube firmy Foboha do wtryskarek ALLROUNDER CUBE firmy ARBURG zwiększa jakość, skraca czas cyklu w porównaniu z dwoma oddzielnymi wtryskarkami wraz z procesem montażowym nawet o 40% i oznacza dużą oszczędność kosztów i miejsca.

Wtryskarka ALLROUNDER CUBE 2900 za pomocą formy wtryskowej typu kostka 24+24, której połówki ułożone są na sobie, produkuje równocześnie po 24 gniazda sieciowe z PP i 24 wałki z POM. Czas cyklu wynosi ok. 9,5 s. Połówki kostki kręcą się w przeciwnych kierunkach o 90°. Gdy po jednej stronie wykonywany jest wtrysk, po trzech pozostałych stronach elementy są chłodzone na tyle, aby można je było bezpośrednio zamontować w formie. Montażem pojedynczych części do rolek podkoszowych w zmywarkach zajmuje się robot sześcioosiowy.

Zamknięcia flip-top

Wtryskarka ALLROUNDER CUBE została zaprojektowana specjalnie do zastosowań szybkobieżnych. Wtryskarka o sile zamykania 2900 kN, z dwiema jednostkami wtryskowymi o wielkości 800 i 400, produkuje dwukolorowe zamknięcia flip-top z PP w cyklu trwającym 8,5 s.

Zalety formy wtryskowej o 32+32 gniazdach i czterech stronach możliwych do wykorzystania, z dwiema płaszczyznami podziału znajdującymi się jedna za drugą: Produkcja wypraski wstępnej i wyrobu końcowego oraz chłodzenie i wyjmowanie odbywają się równocześnie. Pierwszym produkowanym elementem jest część górna o kształcie kropli i masie 0,8 g, na drugiej stronie formy kostkowej następuje schładzanie, a na trzeciej pozycji dotryskiwany jest drugi element o masie 2,4 g. Z czwartej strony formy kostkowej zamknięcia flip-top są wyjmowane w sposób neutralny dla cyklu, a następnie na osobnej stacji są odkładane i zamykane. Następnie odbywa się optyczna kontrola jakości gotowego elementu.