Manipulator Picker

Bardzo szybkie usuwanie wlewka

W przypadku pionowego manipulatora INTEGRALPICKER marki ARBURG obowiązuje zasada: czas działania do usunięcia wlewka jest faktycznie krótki. Wspólne programowanie maszyny i manipulatora przez układ sterowania maszyny zapewnia ponadto krótsze czasy przezbrajania – jak widać na naszych filmach.

Manipulatory – porównania

INTEGRALPICKER V zwiększa wydajność produkcji
W celu porównania podczas produkcji mikroprocesorów wydajności elektrycznego manipulatora INTEGRALPICKER V z wydajnością manipulatora pneumatycznego INTEGRALPICKER V był eksploatowany także w trybie pracy pneumatycznej. W wyniku porównania stwierdzono, że podczas cyklu trwającego 15,55 s manipulator elektryczny pracuje o ok. 9 proc. szybciej niż manipulator pracujący w trybie pneumatycznym, co odpowiada rocznemu wzrostowi wydajności produkcji o 93782 wyprasek.

Krótki czas wprowadzania manipulatora INTEGRALPICKER V do formy wynika z dużego przyspieszenia osi pionowej wynoszącego 20 m/s2 (przy przyspieszeniu manipulatora pneumatycznego wynoszącym 8 m/s2) i z zastosowania ruchów równoległych. Manipulator o trzech osiach z napędem serwoelektrycznym jest wprowadzany do formy wtryskowej. Ponadto jest zintegrowany z centralnym układem sterowania SELOGICA, co oznacza, że do kompletnej linii produkcyjnej potrzebny jest tylko jeden program pracy wtryskarki.
Czasopismo dla klientów „today” 55, s. 18–19, „Szybciej i dokładniej” (angielska) (PDF - 5,1 MB)