Wtrysk wyrobów technicznych

Konkurencyjność dzięki wydajnej produkcji

Technika wtrysku ARBURG umożliwia produkcję elementów technicznych przy konkurencyjnych kosztach jednostkowych. Te filmy wideo ukazują szerokie spektrum zastosowań – od mikrowtrysku przez skomplikowane formy wtryskowe po automatyzację i kompletne linie produkcyjne „pod klucz” wykonywane przez nas jako generalnego wykonawcę.

Czujnik ruchu

Wytwarzanie zespołu głowicy na uniwersalnej linii produkcyjnej
Pod względem uniwersalności, stopnia wykorzystania, jakości i kosztów optymalnym rozwiązaniem do produkcji głównego zespołu optycznego czujnika ruchu jest linia produkcyjna z ręcznym załadunkiem magazynu części. Czas cyklu wynosi około 43 s, umożliwiając ręczne wykonywanie czynności uzupełniających.

Najważniejszą maszyną w linii produkcyjnej, zaprojektowanej przez firmę ARBURG, jest elektryczna wtryskarka ALLROUNDER 470 A, o sile zamykania 800 kN, z jednostką wtryskową o wielkości 290. Oferowane są dwa zespoły plastyfikujące, o średnicy ślimaka 25 i 35 mm, do produkcji wyprasek o różnej masie. Na uniwersalnej linii produkcyjnej wytwarzane są, za pomocą siedmiu form wtryskowych, na przemian soczewki przednie i dolne oraz zespoły głowicy. Zespoły są produkowane w 42 wersjach. Operacje wypraskami wykonuje dostosowany do tego pionowy manipulator MULTILIFT V – dolna część chwytaka służy do manipulacji głowicami, a górna część – do manipulacji soczewkami.

Mikroskopijne koło przepływomierza

Wypraska o masie kilku miligramów
Za pomocą zoptymalizowanych standardowych wtryskarek ARBURG można produkować wysokiej jakości mikrowypraski precyzyjne, takie jak np. mikroskopijne koła przepływomierza o masie zaledwie 0,004 g. Specjalne mikrogniazdo produkcyjne świetnie nadaje się do mas wtrysku w zakresie miligramowym.

Precyzję i tolerancję wykonania w zakresie mikrometrów umożliwia np. dynamiczny wtrysk z regulacją położeniową ślimaka. Zastosowano elektryczną wtryskarkę ALLROUNDER 270 A z zespołem mikrowtrysku w rozmiarze 5. Manipulacje wypraską wykonywał manipulator MULTILIFT H 3+1 o poziomej osi działania.
do wypraski

Druk cyfrowy

Nowe wymiary – zindywidualizowane elementy z tworzyw sztucznych
Dzięki zintegrowaniu operacji produkcyjnych, wykonywanych przed wtryskiem i po nim, można zwiększyć efektywność produkcji. Przykładem tego jest technologia InkBOT umożliwiająca zintegrowanie drukowania z linią produkcyjną, zaprezentowana specjalistom z wielu krajów przez firmy ARBURG i FPT Robotik po raz pierwszy w 2012 r.

Na linii produkcyjnej wytwarzano tabliczki z nazwiskami. Nowa technologia InkBOT stanowi połączenie druku cyfrowego i robotyki. Drukowanie zintegrowane z linią produkcyjną umożliwia korzystanie w procesach produkcyjnych z zalet druku cyfrowego z dużą prędkością także w przypadku materiałów o dowolnych kształtach. Dzięki temu bezpośrednio po procesie wtrysku można szybko, w sposób uniwersalny i zindywidualizowany zadrukować bez ramek nawet wypukłe elementy z tworzyw sztucznych.

Trójniki

Zaawansowana technika wsuwania rdzeni
Produkcja trójnika do rury ściekowej o średnicy 110 mm wymaga zastosowania formy wtryskowej wyposażonej w zaawansowane technicznie rdzenie i segmenty rozprężne. Trzy hydrauliczne napędy rdzeni są zintegrowane z układem sterowania SELOGICA.

Podczas cyklu ze zsynchronizowanymi rdzeniami bocznymi wyeliminowano możliwość uszkodzenia formy wtryskowej; rdzeń główny jest wprowadzany osobno, zawsze przed rdzeniami bocznymi. Trójnik jest produkowany na hydraulicznej wtryskarce ALLROUNDER H 820 S. Manipulator MULTILIFT SELECT wyjmuje delikatnie wypraski o masie 505 g.