Opakowania

Kompletne rozwiązania o najwyższej wydajności

Nasze hybrydowe wysokowydajne maszyny i rozwiązania „pod klucz” wytwarzają wysokiej jakości opakowania. Można tu przyjrzeć się np. szybkiej i wydajnej produkcji cienkościennych kubków i nakrętek, produkcji dwukomponentowych zakrętek za pomocą form wtryskowych typu kostka oraz zastosowaniu technologii IML do pojemników z etykietami.

Kubek IML z HolyGrail

Opakowanie z monomateriału z cyfrowym paszportem produktu
Hybrydowa maszyna ALLROUNDER 1020 H w wersji Packaging produkuje w czasie cyklu ok. 5 sekund cztery cienkościenne kubki IML z pokrywką, które są automatycznie odkładane na transporter taśmowy i układane w stosy. Masa wypraski wynosi 19,3 g. Zarówno kubek, jak i dołączona etykieta i pokrywka składają się z chemicznie recyklingowanego monomateriału PP. Po użyciu kubek IML można poddać ekonomicznemu i jakościowemu recyklingowi.

Cyfrowy znak wodny to dla użytkownika końcowego niewidzialne kodowanie o rozmiarze znaczka pocztowego, które jest zapisane bezpośrednio na dołączonej etykiecie. Poszczególny wzór kafelek tworzy "cyfrowy paszport", którego fragment wystarcza, aby np. za pomocą odpowiedniej aplikacji uzyskać informacje o producencie, materiałach użytych do utylizacji oraz o tym, czy produkt jest przeznaczony dla żywności czy nie. W sortowniach można odczytać te informacje za pomocą kamery o dużej rozdzielczości.

Składane pudełko z materiału pochodzącego z recyklingu

Recykling z uszlachetnieniem materiału: opakowanie staje się trwałym składanym pudełkiem
Film naszego partnera i producenta materiałów, firmy Borealis, pokazuje, w jaki sposób można przetwarzać i wykorzystywać materiały różnych rodzajów do produkcji trwałych produktów codziennego użytku.

Na hybrydowej wtryskarce ALLROUNDER 902 H niezawodnie wykonano składane pudełko. Materiałem wyjściowym był PP pochodzący w 100% z recyklingu, który nasz partner, firma Erema, wyprodukował w K 2019 za pomocą swojej maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych. Ponadto firma ARBURG przetworzyła na recyklat formowane wtryskowo kubki z PP wraz z folią PP z opakowań karmy dla psów.

HolyGrail2.0

Cyfrowe znaki wodne do inteligentnego sortowania
„Inteligentne” sortowanie odpadów z zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych jest istotnym warunkiem rozsądnego przetwarzania tworzyw sztucznych. Na przykładzie zastosowania pojemnika IML pokazano możliwość rozdzielania tworzyw sztucznych z pomocą cyfryzacji.

W przypadku „HolyGrail2.0” informacje o produkcie są tworzone jako niewidoczny „cyfrowy paszport” w postaci cyfrowego znaku wodnego bezpośrednio na przynależnej etykiecie IML. Za pomocą odpowiedniej aplikacji możliwe jest dodatkowo odczytywanie dowolnych informacji dodatkowych i korzystanie z treści rzeczywistości rozszerzonej dotyczących produktu, jego zastosowania lub utylizacji. Pojemniki IML są wytwarzane z pojedynczego materiału na hybrydowej wtryskarce ALLROUNDER 820 H w wersji wykonania Packaging.

Cienkościenne pojemniki okrągłe

Przykład gospodarki obiegu zamkniętego
Hybrydowa wtryskarka o wysokiej sprawności ALLROUNDER 1020 H dla branży opakowaniowej przy użyciu piętrowej formy wtryskowej 8+8 prezentuje wszystko, co potrafi. Jako surowiec wykorzystywany jest nowy polipropylen (PP) w połączeniu z dodatkiem 30% czystego recyklatu PP, w wyniku czego powstają cienkościenne pojemniki okrągłe o takiej samej, wysokiej jakości.

W czasie cyklu 4,3 s powstaje 16 pojemników. Dzięki dwóm poziomom ułożonym jeden za drugim siła zwierania formy jest dwa razy mniejsza niż w przypadku formy 16-krotnej i można zastosować wtryskarkę o mniejszej wielkości. Gotowe wypraski są następnie wyjmowane, układane w stosy i pakowane w folie rurowe. W ramach takiej przykładowej produkcji artykułów opakowaniowych o cienkich ściankach z dodatkiem recyklatu, przy zachowaniu stałej, wysokiej jakości, firma ARBURG współpracuje z firmą EREMA, która dostarcza recyklat. Takie zastosowanie potwierdza: jeśli możliwe jest rozsądne i bezpieczne zbieranie tworzywa sztucznego, wówczas istnieje sposób na ponowne wprowadzenie go do łańcucha wartości.

Kubki IML cienkościenne

Jednoczesne wkładanie 18 etykiet i wyjmowanie 6 części
Cienkościenne pojemniki IML dla przemysłu opakowaniowego stają się coraz bardziej złożone. Zwiększa to również wymagania dotyczące szybkich rozwiązań „pod klucz”. W celu realizacji ekonomicznej produkcji wymagana jest szczegółowa koordynacja technologii maszyn, narzędzi i automatyki.

W centrum gniazda produkcyjnego znajduje się hybrydowa wysokowydajna wtryskarka typu HIDRIVE w wersji „Packaging”, o sile zwierania wynoszącej 4600 kN, która jest specjalnie zaprojektowana, w celu spełnienia rygorystycznych wymagań przemysłu opakowaniowego. Centralne sterowanie procesami stanowi podstawę elastycznego ustawienia procesu ze zoptymalizowanym czasem cyklu. W 5,8 sekundy, w niezawodny sposób wytwarzanych jest sześć pojemników, każdy z trzema etykietami.

Nakrętki typu disc-top

Dwie sprzężone ze sobą maszyny ALLROUNDER
Do niezwykle szybkiej i precyzyjnej produkcji nakrętek typu disc-top do butelek na kosmetyki firma ARBURG opracowała uniwersalne urządzenie „pod klucz” wytwarzające wiele różnych wariantów tego produktu. W tym celu sprzężono ze sobą dwie wtryskarki ALLROUNDER za pomocą dwóch manipulatorów.

Koncepcja przewidująca dwie wtryskarki montowane w linię amortyzuje się poprzez odpowiednio wyższą wydajność w porównaniu z rozwiązaniem składającym się z dwóch komponentów realizujących wtrysk z montażem. Na wtryskarce ALLROUNDER 570 H produkowany jest cokół nakrętki, a w tym samym czasie na wtryskarce ALLROUNDER 470 H – przykrywka. Manipulatory MULTILIFT pobierają za każdym razem wypraski i odkładają je na dwustacyjny stół obrotowy urządzenia montażowego. Następnie zespół przekładający pobiera 24 przykrywki i wciska je na cokoły. Zmontowane nakrętki odkładane są na transporter taśmowy i pakowane precyzyjnie co do sztuki w kartony.

Zamknięcia flip-top

Wtryskarka z formą kostkową do zastosowań szybkobieżnych
Wtryskarka ALLROUNDER CUBE została zaprojektowana specjalnie do zastosowań szybkobieżnych. Wtryskarka o sile zamykania 2900 kN, z dwiema jednostkami wtryskowymi o wielkości 800 i 400, produkuje z polipropylenu w cyklu trwającym 8,5 s dwukolorowe zamknięcia flip-top do butelek na płyn do mycia naczyń Pril firmy Henkel.

Zalety formy wtryskowej o 32+32 gniazdach i czterech stronach możliwych do wykorzystania, z dwiema płaszczyznami podziału znajdującymi się jedna za drugą: Produkcja wypraski wstępnej i wyrobu końcowego oraz chłodzenie i wyjmowanie odbywają się równocześnie. Pierwszym produkowanym elementem jest część górna o kształcie kropli i masie 0,8 g, na drugiej stronie formy kostkowej następuje schładzanie, a na trzeciej pozycji dotryskiwany jest drugi element o masie 2,4 g. Z czwartej strony formy kostkowej zamknięcia flip-top są wyjmowane w sposób neutralny dla cyklu, a następnie na osobnej stacji są odkładane i zamykane. Następnie odbywa się optyczna kontrola jakości gotowego elementu.

Cienkościenny kubek

Cztery opakowania w ciągu zaledwie 1,65 sekundy
Najkrótsze czasy wtrysku i cyklu – produkcja cienkościennych pojemników dla branży opakowań stawia najwyższe wymagania dotyczące wydajności wtryskarek. Do takiej produkcji firma ARBURG oferuje wtryskarki ALLROUNDER w specjalnej wersji Packaging (P).

Główną maszyną w gnieździe produkcyjnym jest hybrydowa wysokowydajna wtryskarka z serii HIDRIVE o sile zamykania 1800 kN. Akumulator hydrauliczny oraz ślimak z regulacją położenia i dopasowanym zaworem zwrotnym umożliwiają bardzo powtarzalny wtrysk czterech kubków o masie jednostkowej 3,55 g w ciągu zaledwie 1,65 s. Po wyposażeniu wtryskarki w formę wtryskową zaprojektowaną do krótkich cykli oraz zastosowaniu automatyzacji zrealizowano „pod klucz” rozwiązanie do bardzo efektywnej produkcji.

Forma wtryskowa typu kostka

Zamknięcie 2K: jednoczesne napełnianie, chłodzenie i wyjmowanie
Do produkcji dwukomponentowych zamknięć wodnych stosuje się nowatorskie formy wtryskowe typu kostka. We wtryskarkach wielokomponentowych ALLROUNDER 920 S firma ARBURG integruje funkcje form wtryskowych, takie jak obracanie serwoelektryczne.

Do produkcji nakrętek do pięciogalonowych butelek na wodę stosuje się 32-krotną formę wtryskową typu kostka firmy Foboha. Czas cyklu wynosi około 10 s, a przepustowość materiału ponad 120 kg/h. Podczas produkcji wykorzystane mogą być cztery strony formy wtryskowej. W związku z tym napełnianie, chłodzenie i usuwanie wypraski z formy mogą być realizowane jednocześnie. W porównaniu z tradycyjnymi formami wtryskowymi w systemie dostępnych jest znacznie więcej wnęk, a powierzchnia mocowania formy pozostaje taka sama. Zalety te zapewniają większą wydajność produkcji oraz znacznie krótszy czas trwania cyklu.

Nakrętki

72 nakrętki w ciągu niecałych 3 s
Dzięki wielogniazdowym formom wtryskowym co kilka sekund uzyskuje się dużą ilość wyrobów, co daje wyobrażenie o produkcji nakrętek. Do uzyskania maksymalnej produktywności potrzebne są rozwiązania systemowe skonfigurowane odpowiednio do Państwa oczekiwań, np. wysokowydajne wtryskarki hybrydowe.

Hybrydowa wtryskarka ALLROUNDER 720 H z serii HIDRIVE stanowi połączenie serwoelektrycznego układu zamykania z wydajną hydrauliczną jednostką wtryskową, optymalnym energetycznie akumulatorem hydraulicznym i serwoelektrycznym napędem dozowania. Dzięki jej dużej wydajności produkcji i krótkiemu czasowi cyklu idealnie nadaje się do produkcji opakowań.
do wypraski

Kubek

Efektywna automatyzacja przy produkcji średnich serii
Produkcja średnich lub długich serii opakowań nie zawsze wymaga specjalnej automatyzacji. Na przykładzie standardowego manipulatora MULTILIFT V z dynamiczną osią pionową pokazano, w jaki sposób można wyraźnie skrócić czas wyjmowania wyprasek i czas cyklu.

W porównaniu z manipulatorem wyposażonym w dotychczasową oś pionową czas wprowadzania do formy wtryskowej jest prawie o 40 proc. krótszy. Elektryczna wtryskarka ALLROUNDER 570 A produkuje z polipropylenu dwa kubki o masie 6,4 g w cyklu trwającym zaledwie 3,56 s. Przykład ten ilustruje, jak ogromne znaczenie ma wyposażenie, które umożliwia zaoszczędzenie cennych sekund podczas produkcji.

Technologia IML w produkcji wiader

Technologia In-Mould-Labeling (IML)
Firma ARBURG oferuje kompletne rozwiązania do produkcji cienkościennych pojemników z wkładkami, realizowane „pod klucz”. Technologia IML umożliwia produkcję dwóch litrowych wiader z etykietami i uchwytem w cyklu trwającym tylko 4,85 s. Zużycie materiału wynosi przy tym około 50 kg/h.

Wiadra są produkowane przez efektywną energetycznie wtryskarkę ALLROUNDER 720 H, o sile zamykania 3200 kN. Hybrydowe wtryskarki specjalnie wyposażone do produkcji opakowań – wydłużony 70-milimetrowy ślimak umożliwia dobrą plastyfikację i krótki czas cyklu. Dodatkowo zastosowano wzmocnioną ruchomą płytę narzędziową oraz odpowiednie złącze do urządzenia IML.