Smart Production

Dynamiczne sterowanie

Cyfryzacja oznacza bezpośrednią wymianę informacji. Dzięki temu procesy mogą być dynamicznie sterowane i docelowo optymalizowane. Umożliwia to jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów: Czy to w planowaniu zamówień, zapewnianiu jakości, zarządzaniu narzędziami czy utrzymania ruchu.

Dane procesowe są rejestrowane online, przejrzyście przygotowane i ogólnie dostępne. Wiesz, jak przebiega Twoja produkcja - gdzie, kiedy i jak chcesz! Jako partner technologiczny i systemowy zajmujemy się również wdrażaniem cyfrowego zarządzania danymi w organizacji produkcji. Z Big Data powstają Smart Data!

Rejestracja

Firmy, które chciałyby uzyskać dostęp do cyfrowej platformy ARBURG, muszą zarejestrować się na www.arburgXworld.com. Dostęp do dostępnych aplikacji można zaprojektować indywidualnie. Każda firma określa co najmniej jednego głównego użytkownika, który może utworzyć dowolną ilość użytkowników.

Cechy szczególne

  • Wymiana danych między urządzeniami i zakładami produkcyjnymi (integracja pozioma)
  • Wymiana danych od maszyny do systemu ERP (integracja pionowa)
  • Dokładne co do minuty, szczegółowe planowanie, w celu zoptymalizowania obciążenia, jakości i terminowości dostaw.
  • Bezpośredni dostęp do informacji zwrotnych i wskaźników na poziomie zarządzania – również w wersji mobilnej
  • Bezpieczna dokumentacja danych procesowych i jakościowych - również w odniesieniu do specyficznych części

Rozwiązania techniczne

System nadrzędnego komputera (ALS)
Nasze modułowe narzędzie do zarządzania produkcją wyznacza standardy w zakresie systemów realizacji produkcji (MES) do produkcji form wtryskowych. System nadrzędnego komputera ARBURG (ALS) umożliwia planowanie i sterowanie całą produkcją. Dzięki temu uzyskuje się wysoką jakość produktu i krótkie czasy przestojów.
System nadrzędnego komputera (ALS)

Turnkey Control Module (ATCM)
Umożliwia to stuprocentową możliwość śledzenia poszczególnych części lub podzespołów: Do tego celu potrzebny jest system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) oraz moduł ARBURG Turnkey Control Module (ATCM). Dane procesowe i jakościowe mogą być gromadzone dla określonych części i przekazywane do systemu analizy.
Turnkey Control Module (ATCM)