Najlepsze praktyki

Cyfrowa transformacja umożliwia wdrożenie procesów produkcyjnych, które elastycznie reagują na zmiany i samodzielnie się sterują. Prowadzi to do zwiększenia wartości dodanej produktów. Jednocześnie możliwe jest włączenie całkowicie nowych modeli biznesowych, np. przez bezpośrednie uwzględnienie preferencji klientów.

Jako technologiczny lider i prekursor w branży tworzyw sztucznych stale otwieramy nowe możliwości dla tego, co jest technicznie wykonalne. I prezentujemy je za pomocą imponujących, konkretnych rozwiązań. W ten sposób nasi klienci czerpią bezpośrednie korzyści z potencjałów nowych możliwości.

Rejestracja

Firmy, które chciałyby uzyskać dostęp do cyfrowej platformy ARBURG, muszą zarejestrować się na www.arburgXworld.com. Dostęp do dostępnych aplikacji można zaprojektować indywidualnie. Każda firma określa co najmniej jednego głównego użytkownika, który może utworzyć dowolną ilość użytkowników.

Cechy szczególne

  • Indywidualizacja „na żądanie”: Zautomatyzowana produkcja addytywna ze zintegrowanym zarządzaniem danymi.
  • Inteligentne produkty: Zintegrowany układ pamięci dostarcza danych dla zdecentralizowanej produkcji
  • Jednoznaczna identyfikacja Kod Data Matrix dostarcza danych o produkcie
  • Wysoce zróżnicowana produkcja seryjna: Sieć IT jest ważnym warunkiem optymalizacji procesów
  • Stuprocentowa możliwość śledzenia: System SCADA łączy dane procesowe gniazda produkcyjnego dla każdego elementu

Przykłady zastosowań

AM (Additive Manufacturing) Factory
ARBURG AM Factory to przykład na to, jak gniazdo produkcyjne połączone siecią internetową i stworzone w oparciu o freeformer 300-3X z manipulatorem sześcioosiowym może wykorzystywać różne warianty standardowych płyt chwytakowych – w sposób całkowicie automatyczny, przejrzysty i zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.
Film wideo

Produkcja z możliwością śledzenia procesu
Przykład poziomnicy pokazuje, w jaki sposób zapewnić 100% procesu śledzenia przy jednoczesnym zachowaniu znakomitych wskaźników produkcji. Dzięki wyposażeniu instalacji w system SCADA ARBURG Turnkey Control Module (ATCM), można w dowolnym momencie prześledzić wszystkie istotne dane procesowe i jakościowe każdego pojedynczego elementu.
Wypraska

Wtryskiwanie „na żądanie”
Przemysł 4.0 — pragmatyczny program: to, jak różne warianty części można produkować seryjnie w sposób ekonomiczny, można wyraźnie zauważyć na przykładzie elastycznych lin napinających. Dzięki inteligentnej budowie produktu i formy wtryskowej, elastycznemu rozwiązaniu „pod klucz” oraz bezpośredniemu sterowaniu procesami powstają produkty zindywidualizowane od wtrysku do wtrysku.
Wypraska

Inteligentne produkty
Pionierska aplikacja Industrie 4.0 zapewnia rozplanowaną przestrzennie produkcję „inteligentnych”, zindywidualizowanych zawieszek w rozmiarze partii 1. Produkt wyposażony w mikroprocesor NFC staje się nośnikiem informacji i samodzielnie steruje swoją dalszą drogą poprzez połączony w sieć łańcuch procesów.
Film wideo

Masowa indywidualizacja
Na specjalnym pokazie Additive Manufacturing Plaza na targach w Hanowerze w 2015 roku firma ARBURG zaprezentowała całkowicie połączony w sieć łańcuch procesów technologii wtrysku i produkcji addytywnej, w tym technologię nadrzędnego komputera. Przegubowe wyłączniki oświetleniowe produkowane w dużych seriach zostały zindywidualizowane.
Film wideo