arburgXworld

Motor efektywności cyfryzacji

Traceability, Production on Demand i Mass Customization oraz Ressource Management i Circular Economy – to tylko kilka przykładów, które są możliwe dzięki cyfryzacji produkcji. Nasz portal „arburgXworld“ oferuje to, czego potrzebujesz. Zwiększ u nami swoją efektywność produkcji.
Zapraszamy do rejestracji na stronie www.arburgXworld.com
Doradztwo w zakresie Industrie 4.0

Inteligentna maszyna

Inteligentna maszyna

Operatorzy muszą być w stanie intuicyjnie regulować i kontrolować procesy produkcyjne bez względu na ich złożoność. Do tego potrzebna jest inteligentna maszyna, którą w różny sposób można włączyć w sieć, i która nadzoruje i reguluje procesy oraz zapewnia stałe wsparcie podczas obsługi. więcej...

Smart Production

Smart Production

Cyfryzacja oznacza bezpośrednią wymianę informacji. Dzięki temu procesy mogą być dynamicznie sterowane i docelowo optymalizowane. Umożliwia to jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów: Czy to w planowaniu zamówień, zapewnianiu jakości, zarządzaniu narzędziami czy utrzymania ruchu. więcej...

Smart Services

Smart Services

Dzięki naszemu portalowi „arburgXworld" przyspieszamy rozwój cyfryzacji usług i procesów biznesowych. To stwarza sytuację, w której wszyscy czerpią korzyści: otrzymasz dostęp do cyfrowych usług wcześniej niedostępnych w tej formie. We współpracy z klientem możemy sprawić, że procesy będą jeszcze bardziej wydajne. więcej...

Najlepsze praktyki

Najlepsze praktyki

Cyfrowa transformacja umożliwia wdrożenie procesów produkcyjnych, które elastycznie reagują na zmiany i samodzielnie się sterują. Prowadzi to do zwiększenia wartości dodanej produktów. Jednocześnie możliwe jest włączenie całkowicie nowych modeli biznesowych, np. przez bezpośrednie uwzględnienie preferencji klientów. więcej...