Najlepsze praktyki

Circular Economy

„Zwiększone zastosowanie recyklatów pochodzących od konsumentów (PCR)“, „rozkład” lub „Design for Recycling“ są koncepcjami, które działają tylko w doskonale połączonym w sieci łańcuchu wartości. Dostrzegamy rozmiary takich kompleksowych projektów „gospodarki cyrkulacyjnej" i, wykorzystując wszystkie swoje zasoby, wnosimy swój wkład w rozwiązania.

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych są głęboko zakorzenione w filozofii naszej firmy. W celu przyspieszenia efektywnego gospodarowania zasobami w przetwórstwie tworzyw sztucznych, ściśle współpracujemy również z partnerami. Dobrym tego przykładem jest na przykład Summit-Talk Packaging w 2019 roku.
Summit-Talk Packaging 2019

Przykłady z praktyki produkcyjnej

HolyGrail2.0
Hybrydowy ALLROUNDER 820 H w wersji do opakowań wykonuje pojemniki IML z pojedynczego materiału. Pojemnik jest wykonany z biologicznego PP. Etykieta Holy Grail partnera Verstraete zawiera cyfrowe znaki wodne do inteligentnego sortowania. Dodatkowe informacje techniczne można sprawdzić również jako treści rzeczywistości rozszerzonej.
do film wideo

Kubki z PP z recyklatem
Hybrydowa wtryskarka ALLROUNDER 1020 H w wersji Packaging przetwarza nowy materiał PP wraz z 30% czystym recyklatem PP do cienkościennych kubków. Firma ARBURG współpracuje z firmą EREMA, która udostępni recyklat na targach.
do film wideo

Uchwyt z odpadów z gospodarstw domowych (PCR)
Elektryczna dwukomponentowa wtryskarka ALLROUNDER 630 A produkuje z materiałów PCR i TPE uchwyty do drzwi ochronnych dla wtryskarek ALLROUNDER. To zastosowanie pokazuje, w jaki sposób materiał PCR może zostać poddany recyklingowi z odpadów z gospodarstw domowych, w celu wytworzenia trwałych produktów technicznych