arburgGREENworld

Oszczędność zasobów i zwiększenie wydajności

Dzięki programowi „arburgGREENworld" łączymy nasze działania w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej i ochrony zasobów. Naszym celem jest ciągłe zwiększanie efektywności produkcji przetwórstwa tworzyw sztucznych we wszystkich obszarach, trwałe zmniejszenie emisji CO2 oraz przyspieszanie stosowania materiałów pochodzących z recyklingu i bioplastików.
Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2021
Doradztwo

GREENmachine

GREENmachine

Produkcja oszczędzająca zasoby rozpoczyna się od energooszczędnej eksploatacji wtryskarki oraz bezpiecznego i efektywnego przetwarzania stosowanych materiałów - przede wszystkim materiałów pochodzących z recyklingu i bioplastików. W tym celu niezbędna jest zaawansowana technologia wtryskarek i gruntowna wiedza na temat procesów. więcej...

GREENproduction

GREENproduction

Celem „GREENproduction“ jest ekonomiczne przetwarzanie cennych materiałów. Ochrona zasobów staje się zatem efektywnością produkcji. Nowe technologie i cyfrowa sieć całego łańcucha wartości są katalizatorami dla zrównoważonej gospodarki obiegu zamkniętego oraz większej konkurencyjności. więcej...

GREENservices

GREENservices

Aktywnie zajmujemy się ważnymi tematami, takimi jak oszczędzająca zasoby produkcja i możliwość recyklingu produktów z tworzyw sztucznych (Design for Recycling). Ponadto, transfer wiedzy i solidne doradztwo, np. w zakresie efektywności produkcji, emisji CO2 lub zastosowania recyklatów, są dla nas rzeczą oczywistą. więcej...

GREENenvironment

GREENenvironment

Od momentu założenia firmy w 1923 roku produkujemy wyłącznie w Lossburgu, w Schwarzwaldzie, regionie o największej gęstości występowania siedlisk i rezerwatów przyrody w Niemczech. To nas kształtuje. Udokumentowano – firma ARBURG, jako jedna z pierwszych firm, już w 2012 roku uzyskała trzykrotnie certyfikat w zakresie jakości, ochrony środowiska i energii. więcej...

Najlepsze praktyki

Najlepsze praktyki

„Zwiększone zastosowanie recyklatów pochodzących od konsumentów (PCR)“, „rozkład” lub „Design for Recycling“ są koncepcjami, które działają tylko w doskonale połączonym w sieci łańcuchu wartości. Dostrzegamy rozmiary takich kompleksowych projektów „gospodarki cyrkulacyjnej" i, wykorzystując wszystkie swoje zasoby, wnosimy swój wkład w rozwiązania. więcej...

Gospodarka cyrkulacyjna podczas K 2019

Gospodarka cyrkulacyjna podczas K 2019

Rozmowy ekspertów z Plas.TV
Na stanowisku ARBURG w hali A13 odbyła się rozmowa ekspertów z Guido Marschallem (PlasTV), dr Thomasem Waltherem (kierownik ds. techniki zastosowań ARBURG) i Bertramem Sternem (Packaging and Circular Economy Manager ARBURG). Rozmowa dotyczyła obu zastosowań firmy ARBURG dedykowanych gospodarce cyrkulacyjnej. więcej...