Procesoptimalisering

Het proces gemakkelijk optimaliseren

De beste spuitgietmachine werkt alleen maar zo goed als de instellingen mogelijk maken. Dit geldt zowel voor de spuitstukkwaliteit en de cyclustijd als voor de nodige energie. Onze SELOGICA besturing beschikt over heel wat mogelijkheden voor het optimaliseren, controleren en documenteren van processen.

Met cyclusdiagram en een geïntegreerde energiemeting maakt u een gedetailleerde analyse van het productieverloop en hun verbruik waardoor u beiden perfect op elkaar kunt afstemmen. In principe geldt dat: kortere cyclustijden in eerste instantie een voorafgaande voorwaarde zijn voor meer rendabiliteit en energie-efficiëntie. Hierbij moet u steeds nagaan of de maximumwaarden noodzakelijk zijn voor een stabiel en veilig proces bij uw machines. Immers, hoe hoger de instelwaarde, hoe meer energie er nodig is. De maximumwaarden hebben echter pas zin, wanneer u daardoor de cyclustijd merkbaar kunt verkorten.

Dit moet u doen

 • Gebruik geen te kleine matrijzen op grote machines
 • Streef altijd naar zo kort mogelijke cyclustijden: benut de machine optimaal en verhoog materiaaldoorzet
 • Laat bewegingen overal waar mogelijk gelijktijdig lopen of synchroniseer ze optimaal: zet de uitwerper of het robotsysteem al klaar terwijl de openingsbeweging van de matrijs wordt gestart
 • Pas gelijktijdige bewegingen met route- of drukafhankelijke startvoorwaarden individueel aan: configureer het ideale productieverloop zonder speciaal programma
 • Verhoog de snelheid van matrijsbewegingen geleidelijk aan: zeer snelle verlopen zijn alleen zinvol wanneer daardoor de cyclustijd effectief kan worden verminderd – vooral bij grote machines
 • Open de matrijs niet meer dan nodig
 • Stel sluit- en spuitneuskracht in functie van de toepassing in: Verminder waar mogelijk deze krachten trapsgewijs tijdens de resterende koeltijd
 • Gebruik de volledige koeltijd om te doseren: reduceer het toerental van de doseerschroef bij smeltbereiding zoveel mogelijk – hoe hoger het toerental, hoe hoger de energiebehoefte en de materiaalbelasting
 • Wanneer met een servo-elektrische directe aandrijving wordt gewerkt, is het mogelijk om langer te doseren dan de koeltijd
 • Verlaag de maximale smelttemperatuur: spaar verwarmingsenergie, zodat de ontvormingstemperatuur sneller wordt bereikt
 • Gebruik alle mogelijkheden van de SELOGICA sturing voor een optimale kwaliteit- en processturing, bijvoorbeeld door controle van de extreme waarden en het signaalverloop
 • Lees eventuele signalen over individuele alarmingangen uit: bijvoorbeeld het spuitgietproces afhankelijk van de granulaataanvoer, perslucht- of wateraanvoer en de sturing van de automatiseringscomponenten
 • Gefundeerde nascholing: regelmatig een ARBURG opleiding volgen