Onderdelenstatus

Eenvoudig opstarten van complexe processen

Voor een efficiënte productie zijn vaak complexe processen vereist. Om deze eenvoudiger en veilig te handhaven te maken, levert de SELOGICA-besturing met de functie 'onderdelenstatus' een nuttig hulpmiddel. Vooral het opnieuw opstarten na onderbrekingen verloopt daarmee duidelijk sneller; dat spaart tijd en kosten.

De basis hiervoor is een uitgebreide signaaluitwisseling, die het functiegebied van de standaardinterface volgens EUROMAP 67 duidelijk overstijgt. De installatiecomponenten herkennen hun positie in het onderbroken procesverloop automatisch en kunnen deze zelfstandig op de juiste plek weer voortzetten.

Dit bieden we u

  • Uitgebreide signaaluitwisseling: Duidelijk groter functiegebied in vergelijking tot de standaard robotinterface volgens EUROMAP 67
  • Slimme installatie: Machine en robotsysteem weten op elk moment waar zich inlegger, preform of gereed product bevinden
  • Praktische hulp voor operator: Eigen symbolen voor de integratie in het procesverloop en aanpasbare statusweergaven
  • Eenvoudig opstarten: Na onderbreking starten de installatiecomponenten zelfstandig op de juiste plek in het procesverloop
  • Snel opstarten spaart resources: Verlaagt het gevaar voor thermische ontleding van de smelt door te lange stilstandtijden
  • Snel opstarten spaart kosten: Geen tijdsverlies door handmatig resetten van installatiecomponenten
  • Doordat leegruimen niet vereist is dalen de kosten: In het bijzonder bij fijngebouwde en dure inleggers
  • Individuele uitnamemogelijkheden: Ook bij complexe procesverlopen het overzicht behouden en indien nodig op de juiste plek ingrijpen