Glossarium

Kort en bondig

In de ARBURG publicaties op het internet gebruiken we een aantal afkortingen en technische termen met betrekking tot kunststofmaterialen, processen en onze productaanduidingen. Wilt u weten wat bedoeld wordt met bijvoorbeeld MABS, MIM of ALS? Hier vindt u snel een overzicht, gesorteerd volgens vaktermen uit de kunststofbranche en ARBURG terminologie.

naar de ARBURG termen
naar de vaktermen kunststof