arburgXworld

Efficiëntie voor digitalisering

Traceability, Production on Demand en Mass Customization, maar ook Ressource Management en Circular Economy – dat zijn slechts enkele voorbeelden die mogelijk worden door de productie te digitaliseren. Onze ‘arburgXworld’ biedt u precies wat u daarvoor nodig heeft. Vergroot samen met ons de efficiëntie van uw productie.
Registreer u nu op www.arburgXworld.com
naar Industrie 4.0-advies

Smart Machine

Smart Machine

Gebruikers moeten productieprocessen intuïtief kunnen instellen en eenvoudig kunnen besturen, hoe ingewikkeld ze ook zijn. Er is behoefte aan een ‘slimme machine’, die omvangrijke mogelijkheden voor netwerkvorming biedt, uw processen bewaakt, adaptief regelt en u actief ondersteunt in elke bedieningssituatie. meer...

Smart Production

Smart Production

Digitalisering betekent informatie direct uit te wisselen. Zo kunnen processen dynamisch worden bestuurd en doelgericht worden geoptimaliseerd. Op die manier kunnen de beschikbare hulpbronnen nog efficiënter worden gebruikt: of het nu gaat om orderplanning, kwaliteitsborging, matrijsbeheer of onderhoud. meer...

Smart Services

Smart Services

Met onze ‘arburgXworld’ bespoedigen wij de digitalisering van diensten en bedrijfsprocessen. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie: u heeft toegang tot digitale services die tot nu toe niet in deze vorm beschikbaar waren. En wij kunnen de processen in samenwerking met u nog efficiënter maken. meer...

Best Practices

Best Practices

Door digitalisering kunnen productieprocessen worden gerealiseerd die flexibel op veranderingen reageren en die ook zichzelf besturen. Dat leidt tot een hogere waarde van producten. Tegelijkertijd kunnen echter ook volledig nieuwe bedrijfsmodellen worden gecreëerd, bijvoorbeeld door directe integratie van de wensen van de klant. meer...