ARBURG duurzaamheidsrapport 2022

Met het Duurzaamheidsrapport 2022 informeert ARBURG weer wereldwijd over hoe duurzaam het bedrijf in alle relevante opzichten op de lange termijn werkt en zakendoet. Online zijn talrijke interessante achtergrondinformatie, cijfers, gegevens en feiten gemakkelijk begrijpbaar en goed gesorteerd beschikbaar.

Onderdeel van het arburgGREENworld-programma

Het duurzaamheidsrapport maakt onderdeel uit van het arburgGREENworld programma waarin ARBURG duurzaamheid door resource-efficiency, een lagere ecologische voetafdruk en circulaire economie als belangrijke doelen heeft vastgelegd. Deze activiteiten gaan al meer dan tien jaar terug. Al in 2012 werd ARBURG als een van de eerste bedrijven überhaupt drievoudig gecertificeerd en wel op de gebieden duurzaamheid, milieu en energie. Milieubescherming, behoud van natuurlijke hulpbronnen en efficiëntie vormen al decennia lang een vast bestanddeel van onze bedrijfsfilosofie. Energie-efficiënte constructie behoort evenzeer tot het portfolio als duurzame productieprocessen. Maar ook de centrale productie op een locatie met hoog aandeel zelfproductie en korte toeleveringsketens, de productie-efficiënte machinetechniek, alsmede de digitale producten en services van het programma 'arburgXworld' dragen hieraan bij.

Indrukwekkende cijfers

Indrukwekkende cijfers bewijzen hoe ARBURG duurzaamheid in het gehele bedrijf verwezenlijkt:

  • 87 procent van het totale afval van 2021 is, rekening houdend met het thema circulaire economie, opnieuw gebruikt.
  • Het aandeel van het in meerdere putten verzamelde regenwater aan het totale waterverbruik kon in 2021 stijgen van 16 naar bijna 23 procent.
  • 1,7 mln kWh zonne-energie werd ten behoeve van eigen gebruik in 2021 door ARBURG opgewekt met fotovoltaïsche systemen. Dat komt overeen met een elektriciteitsbehoefte van circa 470 vierpersoonshuishoudens.
  • Door de hernieuwde deelname aan de CDP-rating van het Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 kon Arburg net als in 2021 met de rating ''B'' een bovengemiddeld goed resultaat bereiken.
  • Tussen 2010 en 2021 werden met deze en vele andere maatregelen en activiteiten in totaal meer dan 100 miljoen kilo CO2-emissies bespaard.

Voor de pers: download de teksten en afbeeldingen