Prestatiegerelateerde smering

Onderhoud naar behoefte

Werktijd en smeermiddel sparen: Bij een prestatiegerelateerde smering worden onderhoudsintervallen niet meer eenvoudig gedefinieerd volgens de bedrijfsuren of het aantal cycli, maar worden afhankelijk van de ingestelde krachten, snelheden, wegen en tijden individueel berekend.

De prestatiegerelateerde smering gebruiken wij voor de servo-assen van onze MULTILIFT robotsystemen en voor de sluiteenheden met kniehefboom van onze elektrische en hybride ALLROUNDERs. Voor minimaal onderhoud zorgt bovendien een automatische centrale oliesmering bij de sluiteenheid met kniehefboom. Hetzelfde geldt voor de aan een centraal punt buiten de bekleding samengevoegde vet-smeerpunten. Een groot voordeel is dat bij lopend bedrijf gesmeerd kan worden zonder dat de productie onderbroken hoeft te worden.

Highlights

  • Minder vaak smeren - minder onderhoud
  • Milieu-aspect: Reductie van smeermiddelverbruik
  • Kostenreductie bij aanschaf en afvoer van smeermiddelen
  • Speciaal bij sluiteenheden met kniehefboom: Centrale olie- en vetsmering maakt onderhoud tijdens het bedrijf mogelijk