Kubusmachines

Efficiëntie voor grote series

Onze ALLROUNDER CUBE-machines zijn in hoge mate op kubusgereedschap afgestemde spuitgietmachines. Uw servo-elektrische sluiteenheid met kniehefboom maakt snelle cycli mogelijk met gereduceerde energiebehoefte: de ideale basis voor een efficiënte productie in grote series met gereduceerde stukprijzen.

Kubusgereedschap biedt doorslaggevende voordelen: Bij hetzelfde matrijsmontagevlak is het dubbele aantal holtes beschikbaar. Bovendien kunnen alle vier zijden van de kubus voor productiestappen zoals matrijsvulling, koeling of productuitname gelijktijdig worden gebruikt. De kubusmachines ALLROUNDER CUBE beschikken over sluitkrachten van 1800 en 4600 kN en zijn exact geoptimaliseerd voor dergelijke proceseisen.

Highlights

  • Snelle servo-elektrische sluiteenheid met kniehefboom met royale matrijsinstallatieruimte
  • Cyclusoverlappend servo-elektrisch doseren
  • Dynamisch hydraulisch of elektrisch inspuiten
  • Tweede injectie-unit gepositioneerd boven beweeglijke opspanplaat
  • Alle gereedschapsfuncties vrij programmeren via de machinebesturing

Techniek

Servo-elektrische kniehefboom
De servo-elektrische kniehefbomen vormen de ideale aanvulling op onze volledig hydraulische sluiteenheden. Dynamische werktuigbewegingen zorgen ervoor dat u de drooglooptijden aanzienlijk kunt inkorten. Alle posities worden precies bereikt. De techniek valt ook op door de hogere energie-efficiëntie.
naar techniek

Praktijkvoorbeeld

Wieltjes voor onderrekken
Het nieuwe reverse-cube-systeem van Foboha voor de ALLROUNDER CUBE van ARBURG verhoogt de kwaliteit, versnelt de cyclustijd in vergelijking met twee afzonderlijke spuitgietmachines inclusief montageproces met maximaal 40% en levert een enorme besparing op qua kosten en opstelvlak.
naar spuitgietproduct

Innovatieve fliptop afsluitdoppen
Een kubusmachine ALLROUNDER CUBE 2900 produceert in een cyclustijd van 8,5 seconden 32 tweekleurige fliptop afsluitdoppen. Door servo-elektrisch draaien van de kubus en sluiten van het gereedschap kan in vergelijking tot traditionele hydraulische systemen de productiecapaciteit met 10% worden verhoogd en de energiebehoefte met ongeveerd 25% worden verlaagd.
naar spuitgietproduct