arburgXworld

Digitale producten en services

Het klantportaal arburgXworld is verkrijgbaar in 18 talen en heeft vele nieuwe features. Naast de gratis eerste toegang met centrale apps zoals bijvoorbeeld ons ServiceCenter en onze shop, bestaan er tevens uitbreidingen waarvoor betaald wordt, waarvan de toegevoegde waarde voor de gebruiker aanzienlijk is. Het gehele spectrum van digitale producten en services, waartoe bijvoorbeeld ook de talrijke assistentiefuncties behoren, vatten wij samen in ons programma arburgXworld.

Op de Technologiedagen 2020 ziet u de huidige stand van onze arburgXworld en u beleeft hoe wij u op uw weg naar de digitalisering kunnen ondersteunen. Laat u door onze "slimme" toepassingen inspireren en laat u door onze experts adviseren op het gebied van de "smart machines", "smart production" en "smart services".
naar de arburgXworld

Highlights

  • Klantportaal arburgXworld: Self service, shop voor reserve-onderdelen en nog veel meer
  • GESTICA: geïntegreerde vulassistent
  • Basis Connectivity: gestandardiseerde netwerkkoppeling van ALLROUNDERn via IIoT-Gateway
  • ARS: snelle Remote Service
  • ALS: Digitaal productiemanagement

Downloads