arburgXworld

ARBURG bevordert digitalisering

Op de K 2019 presenteert ARBURG zich als brancheleider voor de onderwerpen digitalisering (industrie 4.0), productie-efficiëntie en duurzaamheid. Het zwaartepunt arburgXworld omvat alle digitale producten en services en is gelijktijdig de naam van het klantenportaal.

Het klantenportaal arburgXworld is echter vanaf de K beschikbaar in 18 talen en met veel nieuwe features. Naast de vier gratis centrale apps MachineCenter, ServiceCenter, Shop en Calendar stelt ARBURG talrijke nieuwe functies betaalde apps voor, die de gebruiker een duidelijke meerwaarde bieden. Bovendien ervaren bezoekers van de beursstand „13A13” aan in totaal elf interactieve stations van de „Road to Digitalisation”, hoe ze de weg richting digitale transformatie kunnen inslaan of kunnen voortzetten.

Highlights

  • Road to Digitalisation Digitale ARBURG producten en services interactief beleven
  • arburgXworld: Nieuwe apps en features van het klantenportaal verbeteren de productie-efficiëntie
  • Slim: Dankzij vul- en plastificeerassistent kent machine spuitgietonderdelen en de plastificatie ervan
  • Basis Connectivity: ALLROUNDER via IIoT-Gateway gestandaardiseerd gekoppeld

Klantenportaal „arburgXworld”: Nieuwe features en apps

Self Service
Deze interactieve app ondersteunt bij het zelf analyseren van machinestoringen en stilstand. De betaalde versie bevat een zelfhulp met begeleide probleemanalyse.

Configuratie
Met deze tool kan bijvoorbeeld de nieuwe ALLROUNDER 270 S compact individueel met gedefinieerde opties worden uitgebreid en onder de vastgelegde condities online worden besteld – eenvoudig, veilig en met menunavigatie.
Naar de compact: 270 S compact (Engels) (PDF – 0,3 MB)

VirtualControl
Hiermee kan de machinebesturing worden gesimuleerd, om gegevenssets aan te maken, processen te optimaliseren of medewerkers te scholen.

ProcessDashboard & MachineDashboard
Deze twee dashboards zijn gemaakt om productieprocessen te documenteren of toestandinformatie en kengetallen van afzonderlijke machines weer te geven.

MachineFinder
De app voor de machinelay-out wordt gebruikt om bijvoorbeeld op basis van proces- en materiaaltechnische gegevens de beste ALLROUNDER voor de desbetreffende toepassing te vinden.

DataDecoder
Met de Data Decoder kunnen belangrijke parameters van een machinegegevensset leesbaar worden weergegeven en als csv- of xlsx-bestand worden opgeslagen.

Assistenten

Vulassistent
Met de vulassistent „kent” de ALLROUNDER het product. Het offline aangemaakte simulatiemodel en de onderdeelgeometrie worden direct in de besturing ingelezen. Via de GESTICA interactief de resultaten van de simulatie worden vergeleken met het vulgedrag van de laatste cyclus.
Compact: Vulassistent (Engels) (PDF – 0.3 MB)

Plastificeerassistent
Met de plastificeerassistent „kent” de ALLROUNDER de plastificatie. De „smart” cilindermodule bevat bovendien een geheugenchip. De assistent gebruikt deze gegevens om parameters zoals verblijftijden automatisch te berekenen. En hij schrijft gegevens over de module- en procesgeschiedenis, bijvoorbeeld bedrijfsuren of doorvoercapaciteit, op de chip. Dit creëert de voorwaarden voor „Predictive Maintenance”.

ARBURG-assistentiepakketten
De zes assistentiepakketten zijn verkrijgbaar voor de besturingen SELOGICA en GESTICA en bieden de gebruiker actief ondersteuning, zodat het gebruik van de machine afgestemd op de desbetreffende productiebehoefte wordt vereenvoudigd
naar ARBURG-assistentiepakketten

 

Connectiviteit

Basic Connectivity
In de toekomst worden alle ALLROUNDERS met „Basis Connectivity” uitgerust, d.w.z. dat ze over een IIoT-Gateway beschikken. Zo kunnen spuitgietmachines eenvoudig, gestandaardiseerd en veilig met bovenliggende software-tools en platform worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor het verzamelen van procesgegevens, remote service, productie-overzicht of fijnplanning.