Gegevensbescherming

 

Verklaring aangaande gegevensbescherming
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens vinden wij uiterst belangrijk. Onderstaand vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en hoe wij met deze gegevens omgaan. Alle internationale websites van ARBURG worden beheerd door ARBURG GmbH + Co KG. De verklaring aangaande gegevensverwerking Website is geldig voor alle door ARBURG gebruikte websites. Lees deze richtlijn gegevensbescherming aandachtig door voordat u deze website en al haar subpagina's gaat gebruiken. Wij informeren u aanvullend ook over het maken en publiceren van foto's en video-opnames, die wij eventueel op beurzen en andere evenementen van ARBURG maken.

Verklaring aangaande gegevensbescherming ARBURG-website

Verklaring aangaande gegevensbescherming met betrekking tot foto- en video-opnames (Engels)