ARBURG Packaging 2019

Lezing van een expert Technologiedagen

Bertram Stern, ARBURG Sales Manager Packaging, duidt in zijn lezing "ARBURG Packaging – machineconcept voor maximale productie-efficiëntie" op de Technologiedagen 2019 aan welke meerwaarde de hoogwaardige machinetechnologie van ARBURG te bieden heeft en hoe deze technologie kan bijdragen aan een verhoging van de productie-efficiëntie.