ARBURG FlowMonitor en FlowPilot

Gereedschap veilig op temperatuur brengen

07.10.2021
Voor kwaliteitsonderdelen is een reproduceerbare matrijstemperatuur belangrijk. De ARBURG FlowMonitor met een voor het gereedschap geschikte koelwaterverdeler en permanent bewaakte temperatuurcircuits is de instapuitvoering. Voor nog meer proceszekerheid komt daar bij de ARBURG FlowPilot de actieve temperatuur- en debietregeling bij.

Met de “FlowMonitor” kunt u storingsvariabelen zoals afzettingen in koelkanalen betrouwbaar detecteren en gebruiken voor de kwaliteitsgarantie. Het uitvoeringsniveau “FlowPilot” zorgt voor een thermisch stabiele gereedschapstemperatuur. Hiervoor kunt u kiezen uit verschillende regelstrategieën. Onze flexibele oplossing ondersteunt tempereerapparaten van verschillende fabrikanten - ook reeds aanwezige. In combinatie met tempereerapparaten met een regelbaar debiet kunt u tevens energie besparen.