Bionisch geoptimaliseerde drukregeling

Nieuwe functie verhoogt reproduceerbaarheid

13.10.2020
Braamvorming of te weinig vulling vermijden en tegelijkertijd een exacte drukregeling: het omschakelen van inspuit- naar nadruk is een belangrijk kwaliteitskenmerk voor spuitgietprocessen. Vooral bij hogere aantallen holtes. Hier zorgt de functie “aXw Control PressurePilot” voor een optimale matrijsvulling.

Al sinds 1987 kan met het “Omschakelen via helling” een lineair geregelde overgang van inspuitdruk naar nadruk worden gerealiseerd. Het resultaat is een verbetering van de balancering, d.w.z. de gelijkmatige matrijsvulling van alle holtes.

Bij de nieuwe “PressurePilot” wordt met een niet-lineaire, bionisch geoptimaliseerde drukregeling het procesvenster voor een robuust en reproduceerbaar spuitgietproces vergroot. De vulverschillen en daarmee ook de verschillen in de gewichten van de onderdelen per cyclus worden verder verkleind.
Beide functies vervangen geen uitgebalanceerde spuitgietmatrijs. Wel kunnen ze helpen om problemen bij de balancering op te lossen die matrijstechnisch niet zouden kunnen worden opgelost zonder aardig wat inspanning.
today 74 TechTalk “Bionisch geoptimaliseerde drukregeling verhoogt reproduceerbaarheid” (Engels) (PDF - 3,6 MB)