Tips og tricks: Delforløb

En mere enkel værktøjshåndtering

05.12.2012
Hvis man anvender komplicerede værktøjer, skal håndteringen være så enkelt og sikkert som muligt. Funktionen „Delforløb“ i SELOGICA-styringen er en praksisorienteret løsning, som giver maskinoperatøren vished om, at han ikke kan gøre noget forkert.
til tips og tricks