Yderligere donationer til Ukraine-projekter

ARBURG støtter dem, der er i nød

11.05.2022
ARBURG donerer til Ukraine: For at hjælpe de krigsramte på så mange niveauer som muligt har ARBURGs ledende partnere fordelt den generøse donation på 400.000 euro på to organisationer: "Læger uden grænser" og SOS Børnebyerne modtog hver 200.000 euro til deres humanitære og medicinske hjælpeaktiviteter i forbindelse med krigen i Ukraine.

Hjælp til mennesker i nød ligger ARBURG meget på sinde
Mennesker er i fokus for familievirksomheden ARBURG og dens ledende partnere. Støtte til dem, der har brug for hjælp, har altid ligget os meget på sinde. I april blev der f.eks. iværksat en indsamlingskampagne i hele virksomheden til fordel for Freudenstadt-distriktets Ukraine-hjælp. Personalet donerede 50.000 euro, og aktionærerne forhøjede derefter beløbet til i alt 150.000 euro.

SOS Børnebyerne hjælper børn og familier
SOS Børnebyernes projekt "Ukraine: Humanitær hjælp til børn og familier" startede straks efter krigens udbrud. Ud over akut nødhjælp modtager de berørte familier også langsigtet støtte. Aktiviteterne omfatter transport til sikre områder, indkvartering i lejede husly eller i SOS Børnebyernes faciliteter i nabolandene, indkøb af mad, hygiejneartikler og tæpper samt lægehjælp og psykosocial støtte.

"Læger uden Grænser": medicinsk og humanitær bistand
"Læger uden Grænser" er aktiv i over 70 lande for at redde liv. Også her har donationen en særlig reference til krigen i Ukraine. Aktiviteterne er flerstrengede: Ud over at levere medicinsk og humanitær bistand uddannes personalet på ukrainske hospitaler, sårede behandles på mobile klinikker eller evakueres med et tog, der er udstyret til medicinske formål. Desuden er der plejen af flygtninge i grænseområderne.