aXw App AnalyticsCenter

Løbende procesdokumentation

08.10.2021
Digitalisering lever af sammenkædning. Derfor har vi siden 2019 udstyret vores ALLROUNDER sprøjtestøbemaskiner med en IIoT-gateway som standard. Passende hertil er der nu en ny digital kundeservice i vores arburgXworld til online identifikation og analyse af uregelmæssigheder i processer.

Analyse- og dokumentationsværktøj
Med det nye "AnalyticsCenter" registreres parametre fra produktionsjournalen løbende. Procesdokumentationen kan startes og stoppes individuelt, og antallet af cyklusser er ikke begrænset. Den grafiske visualisering af parametrene via diagrammer giver et hurtigt overblik og en detaljeret online-analyse. En downloadfunktion gør det også nemt at give kunderne beviser på kvaliteten.

Registrering
Virksomheder, som ønsker adgang til den digitale ARBURG-verden, kan registrere sig på www.arburgXworld.com.