aXw App ProcessLog

Merværdi for freeformer-kunder

01.04.2021
I den industrielle additive fremstilling af komponenter til medicinsk teknologi, bilindustrien og luft- og rumfart er detaljeret dokumentation vigtig. Til dette formål har vi specifikt udvidet funktionsomfanget for vores kundeportal “arburgXworld” og integreret freeformer.

Procesdata kan spores emnespecifikt
“ProcessLog”-appen, der er specielt udviklet til freeformer, gør det muligt at visualisere og spore fremstillingsordrer med proces- og maskindata. Oplysninger om maskinen, ordrestart, fremstillingstid, lagstruktur, fremstillingsrumtemperatur osv. vises overskueligt grafisk over hele fremstillingsordren.

Registrering
Virksomheder, der ønsker adgang til den digitale ARBURG-verden, kan registrere sig under www.arburgXworld.com.